Impresum


Konica Minolta Business Solutions Europe GmbHEuropaallee 17
30855 Langenhagen
Njemačka
 

Lokalni sud: Hanover, HRB 58272
PDV ID broj: DE 135 099 727
Poslovno sjedište: Langenhagen
 

Uprava: Keiji Okamoto
Osoba odgovorna za sadržaj: Olaf Lorenz
 

Ove pravne informacije odnose se i na:
http://www.facebook.com/KonicaMinoltaEU
http://plus.google.com/b/114759570500245376293/114759570500245376293/posts
https://twitter.com/KonicaMinoltaEU
 

Telefon: +49-511-7404-0
Faks:     +49-511-741050
 

Pošaljite e-poštu
www.konicaminolta.eu