Pravila privatnosti (verzija od 25.05.2018.)


Informacijama navedenim u nastavku obavještavamo vas o tome na koji način obrađujemo vaše lične podatke kao i o pravima koja imate u skladu sa zakonom o zaštiti podataka.
 

1. Odgovornost za obradu podataka i službenik za zaštitu podataka kompanije


U skladu s članom 4., stavom 7. Opće uredbe i zaštiti podataka EU (GDPR) odgovorno tijelo je:
 

Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH
Europaallee 17, 30855 Langenhagen
Telefon: 0800-6466582
E-pošta: info(at)konicaminolta.de

(Pogledajte naš impresum u nastavku)
 

Ako imate pitanja u vezi zaštite podataka, u svakom se trenutku možete obratiti našem službeniku za zaštitu podataka:
 

Dr. Frederike Rehker
Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH
Europaallee 17, 30855 Langenhagen
Telefon: +49 (0)511 7404-0
E-pošta: dataprotection(at)konicaminolta.eu
 

2. Vaša prava


U vezi s vašim ličnim podacima koje obrađujemo imate sljedeća prava:
 

 • pravo na pristup informacijama o kategorijama podataka koje obrađujemo, svrhama obrade, primateljima ili kategorijama primatelja vaših podataka te o predviđenom periodu u kojem će podaci biti pohranjeni (član 15. GDPR-a)
 • pravo na ispravak netačnih odnosno nepotpunih podataka odnosno pravo na dopunu (član 16. GDPR-a)
 • pravo na brisanje podataka u skladu sa članom 17. GDPR-a, posebno ako lični podaci više nisu potrebni za predviđenu svrhu odnosno ako se nezakonito obrađuju ili ako ste povukli saglasnost ili uložili prigovor na obradu
 • pod određenim uvjetima na temelju člana 18. GDPR-a pravo na ograničenje obrade podataka ako brisanje nije moguće odnosno ako postoje nedoumice po pitanju obaveze brisanja
 • u okviru prava na prenosivost podataka na osnovu člana 20. GDPR-a imate pravo lične podatke koje ste nam dali dobiti u strukturiranom, uobičajenom mašinski čitljivom formatu te ih po potrebi prenijeti drugima
 • zbog razloga koji proizlaze iz vaše posebne situacije imate pravo uložiti prigovor na obradu podataka na osnovu legitimnog interesa (član 21., stav 1. GDPR-a)
 • imate pravo u svakom trenutku povući danu saglasnost s trenutnim učinkom za ubuduće (član 7., stav 3. GDPR-a); to naravno vrijedi i za povlačenje saglasnosti koje ste nam dali prije stupanja GDPR-a na snagu
 • u skladu s članom 77. GDPR-a imate pravo na žalbu o obrađivanju podataka nadležnom nadzornom tijelu
 

3. Prikupljanje ličnih podataka prilikom posjete našoj web lokaciji


Ako našu web lokaciju upotrebljavate isključivo radi informiranja, tj. ako se ne registrirate niti nam dajete druge informacije, prikupljamo samo lične podatke koje vaš preglednik prosljeđuje našem serveru. Ti podaci su potrebni iz tehničkih razloga kako bi bio omogućen prikaz web lokacije. Pored toga, ti podaci su potrebni kako bi se osigurala tehnička stabilnost i sigurnost naše web lokacije. (Pravna osnova je član 6., stav 1., tačka 1, slovo f GDPR-a).
 

 • IP adresa
 • Datum i vrijeme zahtjeva
 • Zemlja porijekla zahtjeva
 • Sadržaj zahtjeva (konkretna stranica)
 • Status pristupa / statusni kod http
 • Web lokacija s koje dolazi zahtjev
 • Preglednik
 • Operativni sistem i interfejs
 • Jezik i verzija preglednika
 • Količina prenesenih podataka
 • Razlika u vremenskim zonama u odnosu na Srednje vrijeme po Greenwichu (GMT)

Neke od usluga koje nudimo na web stranici možemo pružati samo ako možemo stupiti u kontakt s vama. Stoga vaša mogućnost korištenja takvih usluga ovisi o tome da nam date određene lične podatke (za kontakt). Te podatke prikupljamo, koristimo i obrađujemo samo ako je to potrebno kako bismo vam na datu uslugu stavili na raspolaganje. Ako nam se obratite e-poštom ili putem obrasca za kontakt, podatke koje unesete (vašu adresu e-pošte i ostale podatke koje nam dajete dobrovoljno kao što su npr. vaše ime i prezime / telefonski broj) pohranjujemo kako bismo obradili vaš upit te kako bismo po potrebi odgovorili na vaša pitanja. Kada pohranjivanje vaših podataka više nije potrebno, brišemo vaše podatke. U slučaju zakonskih obaveza čuvanja ograničavamo obradu podataka. Vaše podatke obrađujemo u skladu s članom 6., stav 1., tačka 1., slovo f GDPR-a.

 

4. Svrha obrade, pravna osnova i period čuvanja


Ako za obradu vaših ličnih podataka dobijemo saglasnost, to činimo u skladu s članom 6., stavom 1., tačkom 1., slovom a GDPR-a. Ako je obrada vaših ličnih podataka potrebna za izvršavanje ugovorne obaveze s vama ili za obavljanje radnji koje prethode sklapanju ugovora, a koje slijede nakon vašeg upita, naša obrada počiva na pravnoj osnovi iz člana 6., stava 1., tačke 1. slova b GDPR-a. U slučajevima u kojim je obrada ličnih podataka potrebna radi poštovanja pravnih obaveza voditelja obrade ta obrada zasniva se na članu 6., stavu 1., tački 1. slovu c GDPR-a. Ako je obrada ličnih podataka potrebna zbog legitimnog interesa našeg poduzeća ili treće osobe te ako interesi, temeljna prava i temeljne slobode ispitanika koji zahtijeva zaštitu ličnih podataka nisu jači od našeg legitimnog interesa, obrada se zasniva na pravnoj osnovi iz člana 6., stava 1., slova f GDPR-a.
 

Ako nije posebno navedeno, lične podatke brišemo na osnovu članova 17. i 18. GDPR-a ili ograničavamo njihovu obradu. Vaše lične podatke načelno obrađujemo i pohranjujemo samo ako su potrebni za izvršavanje naših ugovornih i zakonskih obaveza. Podaci, koji nakon ispunjavanja svrhe više nisu potrebni, redovno se brišu osim ako je potrebna vremenski ograničena daljnja obrada koja može proizlaziti iz drugih zakonom dopustivih namjena. Za izvršavanje obaveza dokumentiranja i zakonskih obaveza čuvanja u Njemačkoj se potrebni dokumenti čuvaju šest godina u skladu s članom 257., stavom 1. Njemačkog zakona o trgovini (HGB) i deset godina u skladu s članom 147., stavom 1. Njemačkog zakona o porezima (AO).
 

Ako pružamo usluge koje će se kasnije obračunati, u pojedinim slučajevima radi sprečavanja neplaćanja obavljamo provjeru boniteta prije sklapanja ugovora te u okviru relevantnih izmjena ugovora. Takvim provjerama boniteta štitimo se od neplaćanja. Pomoću scoringa (profiliranja) ocjenjujemo u kojoj mjeri klijenti mogu ispuniti svoje obaveze plaćanja, a izračunate vrijednosti scoringa pomažu nam pri donošenju odluka. Scoring se zasniva na priznatom matematičko-statističkom postupku. Rezultate s podacima o bonitetu čuvamo 365 dana.
 

Na našoj mrežnoj stranici koristimo kolačiće. Kolačići su male tekstualne datoteke pohranjene na vašem tvrdom disku koje se kreiraju kad koristite preglednik da biste posjetili web lokaciju i koje preglednik koristi za slanje određenih informacija. Većina kolačića koje upotrebljavamo brišu se nakon završetka sesije preglednika (tzv. kolačići sesije). Ostali kolačići ostaju na vašem terminalnom uređaju te nam omogućavaju da kod sljedeće posjete prepoznamo vaš preglednik (trajni kolačići). Na ovoj vezi možete vidjeti kolačiće koje koristimo kao i relevantni period njihovog čuvanja. U postavkama preglednika možete odbiti prihvatanje kolačića ili to odbijanje ograničiti npr. samo na kolačiće trećih strana. Postavke preglednika mogu uzrokovati da možda nećete moći iskoristiti sve funkcije naše web lokacije.

 

5. Primaoci vaših podataka


Načelno ne prodajemo niti posuđujemo nikakve korisničke podatke. Prosljeđivanje podataka trećim stranama izvan okvira opisanog u ovoj izjavi o zaštiti podataka odvija se samo ako je to potrebno za obavljanje zatražene usluge. Radi obavljanja naših usluga sarađujemo s partnerima. Oni vam pružaju usluge na vlastitu odgovornost / u vezi s vašim ugovorom. Takve usluge možete naručiti i dat saglasnost za uključivanje našeg partnera ili se uključivanje zasniva na zakonskom dopuštenju. Pored toga, sarađujemo s izvršiteljima obrade u okviru člana 28. GDPR-a u području marketinga, prodaje, IT-a, logistike i ljudskih resursa. Izvršioce obrade biramo veoma pažljivo. U slučaju angažmana izvršilaca obrade i dalje snosimo odgovornost za zaštitu vaših podataka. U ostalim slučajevima prosljeđujemo podatke državnim tijelima koje to od nas zatraže. No, to se dešava samo ako postoji pravna obaveza za to, npr. sudski nalog.

 

6. Gdje se obrađuju moji podaci?


Vaše podatke načelno obrađujemo u Njemačkoj i zemljama Evropske unije (EU/EGP). Ako se vaši podaci u vrlo ograničenom broju posebnih slučajeva izuzetno obrađuju u zemljama izvan Evropske unije (dakle u tzv. trećim zemljama), to se odvija samo ako ste vi dali svoju izričitu saglasnost, ako je to predviđeno zakonom ili ako nam je to potrebno da bismo vam pružali uslugu. Ako u okviru tih izuzetnih slučajeva obrađujemo podatke u trećim zemljama, to se odvija uz osiguranje određenih mjera (tj. na osnovu sporazuma o primjerenosti Komisije EU-a ili ako postoje odgovarajuće garancije, član 44. i dalje GDPR-a).

 

7. Ciljanje i oglašavanje


7.1. Internetska analiza:
 

   a) Korištenje softvera Piwik

Ova web lokacija koristi Piwik, program otvorenog koda za statističku analizu pristupanja korisnika. Piwik koristi tzv. kolačiće, tekstualne datoteke koje se pohranjuju na vaš računar i koje omogućavaju analizu vašeg korištenja web lokacije. Informacije koje kolačić prikuplja o vašem korištenju ove web lokacije pohranjuju se na našem serveru u Njemačkoj. Ova web lokacija koristi Piwik s funkcijom „AnonymizeIP“. Na taj način se IP adresa anonimizira odmah nakon obrade i prije pohranjivanja, čime se isključuje mogućnost direktnog povezivanja s osobama. Podatke programa Piwik ne dovodimo u vezu s drugim podacima koje prikupljamo. Instaliranje kolačića možete spriječiti odgovarajućim postavkama preglednika; no, upozoravamo vas da u tom slučaju možda nećete moći u punom opsegu iskoristiti sve funkcije ove web lokacije. Piwik možete i deaktivirati tako da na ovoj vezi u pregledniku pohranite kolačić za deaktiviranje programa Piwik. Više informacija o zaštiti podataka trećih osoba možete pronaći na: piwik.org/privacy/policy. Pravna osnova za korištenje programa Piwik je član 6., stav 1., tačka 1., slovo f GDPR-a.
 

   b) Korištenje usluge Google Analytics

Ova web lokacija koristi Google Analytics, uslugu kompanije Google Inc. („Google“) za internetsku analizu. Google Analytics koristi tzv. kolačiće, tekstualne datoteke koje se pohranjuju na vaš računar i koje omogućavaju analizu vašeg korištenja web lokacije. Informacije o vašem korištenju web lokacije koje prikupi kolačić u pravilu se prenose na server kompanije Google u SAD-u i ondje pohranjuju. U slučaju aktiviranja anonimizacije IP adrese na ovoj web lokaciji, Google će vašu IP adresu prethodno skratiti u zemljama članicama Evropske unije ili u drugim zemljama potpisnicama sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru. Puna IP adresa prenosi se na server kompanije Google u SAD-u i ondje skraćuje samo u izuzetnim slučajevima. U ime operatera ove web lokacije Google će te informacije koristiti samo za analizu vašeg korištenja web lokacije, za izradu izvještaja o aktivnostima na web lokaciji te za pružanje drugih usluga u vezi s korištenjem web lokacije i interneta vlasniku web lokacije. IP adresa koju u okviru usluge Google Analytics proslijedi vaš preglednik ne dovodi se u vezu s drugim podacima kompanije Google. Pohranjivanje kolačića možete spriječiti odgovarajućim postavkama preglednika; no, upozoravamo vas da u tom slučaju možda nećete moći u punom opsegu iskoristiti sve funkcije ove web lokacije. Pored toga, prikupljanje podataka koje obavlja kolačić i koji se odnose na vaše korištenje web lokacije (uklj. vašu IP adresu) od strane kompanije Google kao i obradu tih podataka koju vrši Google možete spriječiti tako da preuzmete i instalirate dodatak za preglednik koji je dostupan na sljedećoj internetskoj vezi (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).
 

Ova web lokacija koristi Google Analytics s dodatkom „AnonymizeIP“. Na taj način se IP adrese obrađuju u skraćenom obliku te je stoga isključeno povezivanje s osobom. Ako se preko podataka prikupljenih od vas može doći do neke osobe, to se odmah isključuje i time se odmah brišu lični podaci.
 

Koristimo Google Analytics kako bismo analizirali korištenje naše mrežne stranice i kako bismo je mogli redovno poboljšavati. Preko statistike koju smo dobili možemo poboljšati našu ponudu te je oblikovati tako da bude zanimljivija vama kao korisnicima. Za izuzetne slučajeve u kojim se lični podaci prenose u SAD Google se podvrgnuo EU-SAD Štitu privatnosti (see https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).
 

Informacije trećih ponuđača: Google Dublin, Google Ireland ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
 

Više informacija o uvjetima korištenja i zaštiti privatnosti potražite na stranicama www.google.com/analytics/terms/us.html i support.google.com/analytics/answer/6004245
 

Pravna osnova za korištenje usluge Google Analytics je član 6., stav 1., tačka 1., slovo f GDPR-a.

 

   c) Korištenje usluga Google Adwords i remarketinga

Koristimo uslugu Google Adwords kako bismo pomoću sredstava za oglašavanje (tzv. Google oglasa) na vanjskim web lokacijama skrenuli pažnju na našu atraktivnu ponudu. Google ta sredstva za oglašavanje isporučuje preko tzv. servera „Ad Server“. Pritom se koriste kolačići Ad Server koji omogućavaju analizu parametara performansi (npr. impresije oglasa, klikovi ili konverzije). Na taj način možemo odrediti koliko su pojedine mjere oglašavanja uspješne. Ako na našu web lokaciju dođete preko Google oglasa, Google Adwords pohranjuje kolačić na vaš terminalni uređaj. U tom kolačiću se pohranjuju vrijednosti analize (jedinstveni ID kolačića, broj impresija oglasa po pozicioniranju (učestalost), posljednja impresija, informacija o odustajanju (opt-out, oznaka da korisnik više ne želi primati oglase). Kolačići koje postavlja Google Adwords u pravilu gube valjanost nakon 30 dana. Njihova namjena nije da vas identificiraju, ali oni usluzi Google Adwords omogućavaju ponovno prepoznavanje vašeg preglednika. Ako na web lokaciji nekog klijenta usluga Adwords posjećujete određene sadržaje, Google i klijent prepoznaju da ste na tu stranicu došli klikom na oglas. Google nam kao klijentu usluge Adwords na raspolaganje stavlja statističku analizu. Na osnovu te analize možemo mjeriti učinkovitost naših mjera oglašavanja. Ne primamo nikakve druge podatke i ne možemo vas identificirati na osnovu podataka. Pravna osnova za obradu vaših podataka je član 6., stav 1., tačka 1. slovo a i f GDPR-a.
 

Ova web lokacija uz to radi s remarketingom. Remarketing omogućava ciljano oglašavanje na osnovu interesovanja u čitavoj oglašivačkoj mreži Google na osnovu prethodno posjećenih web lokacija. Za prikupljanje podataka koji se odnose na remarketing koriste se kolačići. Mi i treće osobe pružaoci usluga, uključujući Google, koristimo kolačiće prvih pružalaca usluga (npr. kolačiće Google Analytics) u kombinaciji s kolačićima trećih osoba pružalaca usluga (npr. kolačići DoubleClick) kako bismo na temelju ranijih posjeta našoj mrežnoj stranici usmjerili, optimizirali i uključili oglase. Google preko pohranjenih kolačića bilježi i analizira vaše korisničko ponašanje pri posjećivanju raznih web lokacija. Stoga Google ili treće osobe pružaoci usluga mogu i na drugim web lokacijama prikazivati oglase kompanije Konica Minolta. Prema vlastitim navodima Google ovdje prikupljene podatke ne dovodi u vezu s vašim ličnim podacima koje eventualno pohranjuje. Google posebno tvrdi da se primjenjuju metode pseudonimizacije. Ako ne želite da vam se prikazuju oglasi prilagođeni vašim interesovanjima, u svom pregledniku možete deaktivirati kolačiće ili to za ubuduće možete javiti kompaniji Google preko sljedeće veze https://adssettings.google.com
 

Više informacija o zaštiti privatnosti na usluzi Google potražite na stranicama: policies.google.com/privacy i services.google.com/sitestats/en.html.
 

Pravna osnova za obradu vaših podataka je član 6., stav 1., tačka 1. slovo a i f GDPR-a.

 

   d) Adobe Analytics (Omniture)

Ova web lokacija koristi uslugu internetske analize Adobe Analytics (Omniture) za analizu i redovno poboljšavanje korištenja naše web lokacije. Preko statistike koju smo dobili možemo poboljšati našu ponudu te je oblikovati tako da bude zanimljivija vama kao korisnicima. Za izuzetne slučajeve u kojim se lični podaci prenose u SAD Adobe se podvrgnuo EU-SAD Štitu privatnosti (pogledajte https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).
 

Za tu analizu se na vaš računar pohranjuju kolačići. Tako prikupljene informacije pohranjuju se na serverima, također i u SAD-u. Ako spriječite pohranjivanje kolačića, upozoravamo na to da u tom slučaju možda nećete moći iskoristiti sve funkcije ove web lokacije. Sprečavanje pohranjivanja kolačića moguće je uređivanjem postavki u pregledniku ili aktivacijom dugmeta “Odjava” na stranici www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.
 

Ova web lokacija koristi Adobe Analytics (Omniture) s postavkama „Before Geo-Lookup: Replace visitor’s last IP octet with 0“ i „Obfuscate IP-Removed“ koje vašu IP adresu skraćuju za posljednjih osam znakova te je zamjenjuju generičkom IP adresom, dakle adresom koja se više ne može povezati s vama. Na taj način je isključeno povezivanje s osobom.
 

Informacije trećih ponuđača: Adobe Systems Software Ireland Limited, Ireland, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republic of Ireland; Više informacija o zaštiti podataka trećih strana možete pronaći na: www.adobe.com/de/privacy/policy.html.
 

Pravna osnova za korištenje usluge Adobe Analytics (Omniture) je član 6., stav 1., tačka 1., slovo f GDPR-a.

 

7.2. E-novosti

Konica Minolta klijentima i zainteresiranima nudi e-novosti. Vaša adresa e-pošte je jedini podatak koji trebate unijeti kako biste se pretplatili na e-novosti. Popunjavanje ostalih označenih polja podacima je dobrovoljno i oni se koriste kako bismo se mogli javiti vama lično. Prijava za e-novosti odvija se pomoću tzv. postupka dvostruke prijave (double opt in). To znači da ćemo vam nakon prijave poslati poruku e-pošte na navedenu adresu e-pošte s molbom da potvrdite da želite primati informacije. Ako prijavu ne potvrdite klikom na vezu iz poruke e-pošte, veza koju smo vam poslali bit će deaktivirana, a vaši podaci će biti izbrisani. Ako pristanete na primanje informacija, dobit ćete pristup sljedećim informacijama:

 • novosti i informacije o portfelju proizvoda proizvođača Konica Minolta
 • ekskluzivne pozivnice na događanja, sajmove i webinare
 • slanje referentnih izvještaja i priča o uspješnoj primjeni
 • tržišni trendovi u obliku studija, istraživanja tržišta i bijelih knjiga
 • mogućnost učestvovanja u anketama o zadovoljstvu kupaca


U okviru prijave pohranjujemo vašu IP adresu kao i trenutak prijave i potvrde. Ako nam date saglasnost za to, analizirat ćemo vaše korisničko ponašanje na našim web lokacijama kao i u e-novostima koje vam šaljemo te ćemo ih dodijeliti vašoj adresi e-pošte / vašem korisničkom profilu u našoj bazi podataka. Uz to pohranjujemo informacije o pregledniku koji koristite i postavkama u operativnim sistemima koje koristite kao i informacijama o vašoj internetskoj vezi preko koje pristupate našoj web lokaciji. Preko e-novosti koje vam šaljemo između ostalog dobivamo potvrde prijema i čitanja te informacije o vezama na koje kliknete u našim e-novostima. Pohranjujemo također i informacije o tome koja ste područja posjetili na našoj web lokaciji i u našoj aplikaciji. Kreiranjem ličnog korisničkog profila želimo svoje kontakte radi oglašavanja uskladiti s vašim interesovanjima te svoju ponudu na mrežnoj stranici optimizirati za vas.
 

Naše e-novosti sadrže informacije i novosti o kompaniji Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH i drugim pridruženim kompanijama unutar grupe (Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH, Konica Minolta IT Solutions GmbH, Konica Minolta Business Solutions Austria GmbH, Konica Minolta Business Solutions (Belgium) N.V., Konica Minolta Business Solutions Nederland B.V., Konica Minolta Business Solutions Spain S.A., Konica Minolta Business Solutions Italia S.p.A., Konica Minolta Business Solutions Portugal, Unipessoal Lda., NEA RENT - ALUGUER E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS S.A., Konica Minolta Business Solutions Sweden AB, Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S, Business Center Nord og Midtsjælland A/S, Konica Minolta Business Solutions Finland Oy, Konica Minolta Business Solutions Norway AS, Konica Minolta Business Solutions Czech spol. s r.o., Konica Minolta Business Solutions Bulgaria EOOD, WEBCOM a.s., WEBCOM Poland Sp. z o.o., Konica Minolta Hungary Business Solutions Ltd., Konica Minolta Business Solutions SE Ltd, Konica Minolta Croatia - business solutions, Ltd, Konica Minolta Poslovna Rjesenja BH d.o.o., Konica Minolta Business Solutions Polska Sp.z o.o., Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Konica Minolta Business Solutions Romania s.r.l., Konica Minolta Business Solutions Slovenija, poslovne resitve, d.o.o., Konica Minolta Baltia, UAB, Konica Minolta Business Solutions Greece S.A., Minolta (UK) Limited, Konica Minolta Marketing Services Limited, Konica Minolta Marketing Services Ireland Limited, Konica Minolta Marketing Services B.V., Charterhouse Print Management AG, Charterhouse AB, Indicia Group Limited, Hamsard 3099 Limited, Evolving Media Limited, Indicia Limited, Indicia Edinburgh Limited, Konica Minolta Business Solutions France S.A.S., Conibi S.A.S, Dactyl Buro du Centre S.A.S., OMR Impressions S.A.S., Serians S.A.S., Konica Minolta Business Solutions (UK) Ltd., Konica Minolta Business Solutions East Ltd., KONICA MINOLTA Business Solutions (Northern Scotland) Ltd, Capture Imaging Ltd, ProcessFlows Holdings Ltd, ProcessFlows (UK) Ltd, Software Paradise Ltd, Digital Document Solutions Ltd, Konica Minolta Business Solutions (Ideal) Ltd., Konica Minolta Printing Solutions (UK) Ltd., Konica Minolta Business Solutions (Wales) Ltd., Konica Minolta Sensing Europe B.V., Mobotix AG).
 

U svakom trenutku možete povući svoju saglasnost za slanje. Možete poslati poruku e-pošte na adresu unsubscription(at)konicaminolta.eu ili na podatke za kontakt navedene u impresumu.
 

Pravna osnova za obradu vaših podataka je član 6., stav 1., tačka 1. slovo a GDPR-a.

 

Korištenje usluge Marketo

U okviru registracije za e-novosti te za slanje informacija koristimo uslugu Marketo. Pomoću usluge Marketo prikupljamo statističke podatke o korištenju naše web lokacije i komunikacijskim mjerama kako bismo prikladno optimizirali ponudu te radi obavljanja marketinga putem e-pošte i prodajnih aktivnosti. Pritom se obrada odvija dijelom automatski s ciljem analize određenih ličnih aspekata (profiliranje). Marketo bilježi vašu IP adresu i koristi kolačiće (tekstualne datoteke koje se pohranjuju na vaš računar – vidi gore) za praćenje i analizu korištenja web lokacije kako bi pripremio određene informacije specijalno usklađene s interesima korisnika. Informacije koje prikupe kolačići prenose se na server kompanije Marketo (lokacija unutar EU-a/EGP-a) i ondje pohranjuju. Marketo po našem nalogu koristi te informacije kako bi analizirao korištenje web lokacije od strane registriranih osoba i kako bi izradio izvještaje o aktivnostima na web lokaciji. Pohranjivanje kolačića možete spriječiti odgovarajućim postavkama preglednika. Postavke preglednika mogu uzrokovati da možda nećete moći iskoristiti sve funkcije naše web lokacije. Za slučaj da se lični podaci u nepredviđenim slučajevima prenose u SAD, Marketo se podvrgnuo EU-SAD Štitu privatnosti (pogledajte https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework). Pored toga, s kompanijom Marketo smo sklopili ugovor u vezi s GDPR-om.
 

Informacije trećih ponuđača: Marketo Inc., 901 Mariners Island Blvd. Suite 500, San Mateo, CA 94404, USA; Napomene o zaštiti podataka kompanije Marketo možete pronaći na sljedećoj vezi: documents.marketo.com/legal/privacy/
 

Pravna osnova za korištenje usluge Marketo je član 6., stav 1., tačka 1., slovo f GDPR-a.

 

8. YouTube


Na našim stranicama su integrirani videozapisi usluge YouTube. Oni su pohranjeni na stranici www.Youtube.com, ali se mogu reproducirati direktno na našoj web lokaciji. Pri integriranju videozapisa na našu web lokaciju aktivirali smo prošireni način rada za zaštitu podataka. To znači da se usluzi YouTube o vama ne prenose nikakvi podaci ako ne reproducirate videozapise. Ako reproducirate videozapise, podaci se prenose usluzi YouTube. YouTube najprije dobije informaciju da ste otvorili odgovarajuću stranicu naše web lokacije. Osim toga usluzi YouTube mogu se prenijeti i drugi podaci o kojima ne znamo ništa. Mi nemamo nikakav utjecaj na taj prijenos podataka. Ako ste prijavljeni na usluzi YouTube, preneseni podaci se dodjeljuju vašem računu. Ako ne želite takvo povezivanje, morate se odjaviti s usluge YouTube prije reproduciranja videozapisa na našoj web lokaciji. YouTube vaše podatke pohranjuje kao korisničke profile te ih koristi u svrhu oglašavanja, istraživanja tržišta i/ili oblikovanja svoje stranice prema potrebama. Takva analiza može se obaviti posebno (čak i za neprijavljene korisnike) radi postavljanja oglasa u skladu s potrebama. YouTube vam ostavlja mogućnost da se žalite na kreiranje korisničkih profila, a takvu žalbu morate podnijeti direktno usluzi YouTube.
 

Izjava usluge YouTube o privatnosti sadrži više informacija o namjeni i opsegu prikupljanja i obrađivanja podataka, kao i dodatne informacije o vašim pravima i opcijama za postavke s ciljem zaštite vaše privatnosti: www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google vaše lične podatke obrađuje i u SAD-u te se podvrgnuo EU-SAD Štitu privatnosti https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 

Pravna osnova za integraciju videozapisa usluge YouTube je član 6., stav 1., tačka 1., slovo f GDPR-a.

 

9. Pravila privatnosti za osobe koje se prijave za posao

 

9.1. Opseg i svrhe obrade podataka

   a) Interno obrađivanje podataka kad analiziramo vašu prijavu

U sklopu postupka prijavljivanja, obrađujemo određene podatke u svrhu analiziranja vaše prijave i procjenjivanja prikladnosti za upražnjeno radno mjesto. Vaše podatke pohranjujemo isključivo i našem centru za podatke u Njemačkoj. Možemo angažirati specijalizirane pružaoce usluga radi analiziranja vaše prijave. Sektor za ljudske resurse prosljeđuje odgovarajuće prijave za posao relevantnom odjelu ili podružnici u datoj zemlji na detaljno analiziranje. Morate poslati svoj CV, reference ili odgovarajuće akreditive kako bismo mogli u potpunosti analizirati vašu prijavu. Prilikom unošenja detalja obratite pažnju na sljedeća obavezna polja: prezime, ime, adresa e-pošte, poštanska adresa, očekivanja u pogledu plate, otkazni rok na trenutnoj poziciji. Pored toga, morate dodati najmanje jedan prilog. Ostali detalji, uključujući fotografiju, su opcionalni.
 

Na našem portalu za prijavljivanje za posao dostupne su sljedeće opcije:

 • Prijava: ovdje možete pronaći pregled svojih prijava za posao u kompaniji Konica Minolta. Klikom na pojedinačne prijave možete pregledati detalje. Ako smo od vas e-poštom zatražili da pošaljete dokumente koji nedostaju, možete ih otpremiti ovdje. Imate i opciju da povučete prijavu.
 • Datumi: Čim predložimo datum putem e-pošte, moći ćete ga prikazati u području "Datumi" i potvrditi ga ili odbiti. Ako ne možete doći na predloženi datum, poslat ćemo vam novi datum.
 • Profil: o odjeljku "Profil" u svakom trenutku možete ažurirati lične podatke. Promjene nam se automatski prosljeđuju.


Podatke iz vaše prijave brišemo pet mjeseci nakon okončanja postupka prijavljivanja u skladu s članom 61b., stav 1. Njemačkog zakona o sudu za radne sporove (ArbGG) i članom 15. Njemačkog općeg zakona o ravnopravnom tretmanu (AGG). Proces prijavljivanja se okončava kad se definira konačni status za datu prijavu (Odbijanje | Prihvatanje | Baza talenata). Obrada podataka vrši se na osnovu člana 6., stava 1., tačke 1., slova b GDPR-a, člana 26. novog njemačkog Zakona o zaštiti podataka (BDSG-neu).
 

Ako imate manje od 18. godina, zahtijevamo saglasnost vaših zakonskih staratelja kako bismo mogli zaključiti ugovor s vama.

 

   b) Portal grupe za poslove

Podatke iz vaše prijave pohranjujemo na našem portalu za poslove. Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH i Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH imaju pristup tom portalu.
 

To nam omogućava da vaš profil kvalifikacija upoređujemo s drugim upražnjenim radnim mjestima i skrećemo vam pažnju na druge prikladne poslove. Pristup može biti posebno koristan ako ste se prijavili za radno mjesto koje je u istom ili sličnom obliku upražnjeno u jednoj od spomenutih kompanija ili ako živite u pograničnom regionu. Ako ste se prijavili za međunarodnu poziciju, članice grupe iz odgovarajućih zemalja mogu biti uključene u proces odabira. No, u slučaju da to ne želite, u svakom trenutku možete podnijeti pritužbu na spomenuti pristup. Molimo vas da se obratite kontakt osobi koja je navedena u oglasu za upražnjeno radno mjesto kako biste mogli iskoristiti pravo na pritužbu. Pritužba, bez obzira na vrijeme podnošenja, nema uticaja na proces odabira na osnovu vaše aktuelne prijave. Obrada podataka vrši se na osnovu člana 6., stava 1., tačke 1., slova f GDPR-a, odnosno slova b ako ste se izrijekom prijavili za međunarodnu poziciju, te člana 26. novog njemačkog Zakona o zaštiti podataka (BDSG-neu). Vaša prava su zaštićena internim ugovornim odredbama kojim se osigurava visok standard privatnosti podataka.

 

   c) Pohranjivanje vaše prijave u našoj bazi talenata

Ako ne možemo uzeti u obzir vašu prijavu za određenu poziciju, u nekim slučajevima bismo ipak željeli pohraniti vašu prijavu u našoj bazi talenata. Poslat ćemo vam zasebni poziv da se pridružite bazi talenata, koji možete prihvatiti ili odbiti putem našeg sistema. Na taj način vas možemo kontaktirati ukoliko se otvori radno mjesto prikladno za vas. Vašu prijavu ćemo pohraniti isključivo ako nam date izričitu saglasnost da to možemo učiniti.
 

Ako date saglasnost, vaše podatke iz prijave ćemo čuvati maksimalno dvanaest mjeseci, nakon čega će biti automatski izbrisani. Napominjemo da u slučaju vaše pritužbe na obrađivanje podataka više nećemo biti u mogućnosti uzimati vašu prijavu u obzir prilikom popunjavanja budućih pozicija koje bi mogle biti prikladne za vas. Pravna osnova u ovom slučaju je član 6., stav 1., tačka 1. slovo a GDPR-a.

 

9.2. Prijave pripravnika/ca, studenata/ica i učenika/ca koji/e žele pohađati praksu

Rado ćemo prihvatiti vašu prijavu ako ste pripravnik/ca, student/ica ili učenik/ca koji/a želi pohađati praksu. I te prijave tretiramo u skladu s opisanim načelima.

 

10. Konica Minolta definira sljedeća pravila kao globalno mjerilo vlastitog ponašanja:


https://www.konicaminolta.eu/en/business-solutions/company/corporate-information/global-personal-data-protection.html