Upozorenje na krivotvorenu e-poštu


Sumnjive e-poruke koje su poslane sa višenamjenskog štampača putem opcije "Skeniraj na e-poštu"*


Nedavno smo od naših korisnika dobili nekoliko izvještaja o sumnjivim e-porukama navodno poslanih sa našeg višenamjenskog štampača putem opcije “Skeniraj na e-poštu”.
 

Sljedeći naslovi e-pošte i adrese pošiljatelja koriste se u sumnjivim e-porukama.


Naslov:
 

Poruka od KMBT_{Naziv_modela}
Poruka od KONICA_MINOLTA
Poruka od MFD (višenamjenskog uređaja)
Poruka od skenera


Sa adrese:
 

scanner@{adresa domene korisnika}
MFD@{adresa domene korisnika}
KONICA_MINOLTA@{adresa domene korisnika}


I ove e-poruke također sadrže priložene dadoteke, čiji format ne podržava naš višenamjenski štampač.


Primjer naziva datoteke privitka:
 

SKMBT_C28015061614410.doc
SKM_4050151222162800.doc


U slučaju da primite bilo kakve e-poruke koje ne očekujete, OBRIŠITE PORUKU i NE otvarajte priložene datoteke.
 

Našim kupcima koji koriste funckiju "skeniraj na e-poštu" našeg MFP, također preporučujemo da konsultuju svog MFP administratora i preduzmu protivmjere kako bi se sumnjive e-poruke mogle lako razlikovati, poput izmjene postavki e-pošte poslane ovom funkcijom.
Mi kontinuirano pratimo stanje sigurnosne ranjivosti naših proizvoda i postupamo s njima na odgovarajući način.


* Skeniraj na e-poštu: Funkcija koja šalje originalne podatke skenirane na MFP (višenamjenskom štampaču) kao privitak e-poruke.