Osnažite svoju energetsku efikasnost i zaštitu klime

 

usluge

Karbonski neutralno štampanje

Konica Minolta uravnotežava neizbježne emisije CO2 u oblasti uredskog i produkcijskog štampanja. Certifikat o emisijama u kojim se navodi količina neispuštenih emisija CO2 pruža dokaz o kompenziranju karbona. Ovaj sistem pogoduje našim klijentima tako što im omogućava da zadovolje vlastite ekološke ciljeve kroz smanjivanje karbonskog otiska, demonstriranje predanosti zaštiti klime i poboljšavanje imidža kompanije. 

Funkcije

Uređaju kompanije Konica Minolta mogu se programirati tako da energiju troše što je moguće efikasnije. Klijenti također koriste prednosti postavki sistema radi daljnjeg smanjivanja uticaja na okoliš.

 

 1. Kontrola napajanja i način rada za mirovanje: Tri načina rada za štednju energije; najefikasniji od njih "ErP način rada” je usklađen s evropskom Direktivom o eko dizajnu. Kad je u ovom načinu rada, sistem se može ponovo aktivirati samo ako je programiran u sedmičnom mjeraču vremena ili kad se ponovo iskoristi dugme za štednju energije.
 2. Funkcija vremena i kalendara: Ručno definiranje vremena u kojem sistem za štampanje mora preći u način rada s niskom potrošnjom energije ili stanje mirovanja.
 3. Dinamički ECO mjerač vremena: Inteligentno automatsko podešavanje načina rada s niskom potrošnjom energije ili stanja mirovanja dok uredski sistem svoje postavke prilagođava prema stvarnoj upotrebi na osnovu analize tokom četiri sedmice.
 4. ECO skeniranje: Kratko vrijeme skeniranja i izostanak aktiviranja grijača za fiksiranje.
 5. ECO štampanje: Upravljačka ploča se ne aktivira automatski ako se zadatak štampanja uključi kad je sistem u stanju mirovanja; napajanje se osigurava samo za neophodne dijelove, čime se smanjuje nepotrebna potrošnja energije.
 6. ECO postavke: Smanjuje se osvjetljenje ekrana.
 7. Lako postavljanje/Program za poslove: Programiranje postavki i funkcija ECO sistema unaprijed.
 8. ECO mjerač: Vizuelizacija pojedinačni doprinosa okolišu kroz prikazivanje potrošnje tonera, papira i CO2, čime se stvara ekološka svijest među pojedinačnim zaposlenicima.
 9. Moja kartica: Na jednom ekranu objedinjava funkcije koje su naklonjene okolišu i često se koriste.
 10. Daljinska njega: Poslove održavanja uređaja i pružanja usluga podrške korisnicima radi identificiranja tehničkih probleme kompanija Konica Minolta može riješiti daljinski bez slanja servisnih tehničara na lice mjesta.

 

Tehnologija

Uredski uređaji kompanije Konica Minolta koriste tehnologiju koja omogućava našim klijentima da imaju koristi od niske potrošnje energije, što dodatno smanjuje njihov uticaj na okoliš:
 

 1. Energetski efikasan toner: Simitri HD polimerizirani toner kompanije Konica Minolta, koji se koristi u uredskom i produkcijskom štampanju, ima znatno manji uticaj na okoliš tokom proizvodnje, korištenja i recikliranja u odnosu na konvencionalni toner u prahu zato što se toner topi na nižoj temperaturi.
 2. Energetski efikasna lampa skenera: Svjetlosni izvor skenera je promijenjen s konvencionalnog fluorescentnog osvjetljenja na LED tako da više ne sadrži živu. Kupci imaju koristi od uštede energije i manjeg zagrijavanja, dok se osvijetljenost i brzina skeniranja povećavaju.
 3. Mala vrijednost TEC: Uredski proizvodi kompanije Konica Minolta imaju posebno niske vrijednosti TEC; one predstavljaju tipičnu sedmičnu potrošnju električne energije proizvoda (TEC), koja se zasniva na prosječnom korištenju u uredu kako je definirano u programu ENERGY STAR.
 4. Tehnologija stapanja indukcijskim zagrijavanjem: Značajno smanjuje potrošnju energije zato što se temperatura potrebna za stapanje dostiže mnogo brže i može se precizno kontrolirati.
 5. Punjenje valjaka bez ozona: Izlaz visoke rezolucije moguć je kroz duže vremenske periode uz potiskivanje stvaranja ozona.

 

Angažiranje

Smanjenje CO2 i zelena električna energija
Naš ukupni cilj smanjivanja emisija CO2 za 80% već je ostvaren 49%. To je ostvareno smanjivanjem količine CO2 koji nastaje tokom korištenja proizvoda za 79% između 2016 i 2005. Zelena električna energija koristi se u našim uredima u Njemačkoj, uz kreiranje nultih emisija CO2

Program aktivnosti za zaposlenike "Bike2Work" radi smanjivanja emisija CO2
Zaposlenici kompanije Konica Minolta u Njemačkoj i Češkoj Republici mogu učestvovati u akcijskom projektu Bike2Work koristeći svoje bicikle umjesto automobila za dolazak na posao u ljetnim mjesecima. To im omogućava da pokažu odgovornost prema okolišu i poboljšaju vlastito zdravlje. Od 2014. godine zaposleni u kompaniji Konica Minolta prevalili su više od 110.000 kilometara i pomogli da se uštedi više od 20 tona emisije CO2 tako što tu udaljenost nisu prešli automobilima. 


Interno uravnotežavanje emisije karbona
Konica Minolta Europe kompenzira neizbježne emisije karbona podržavanjem certificiranih projekata za zaštitu klime. To nas čini 'klimatski neutralnom' kompanijom, a naše evropsko sjedište u Langenhagenu djeluje bez uticaja na klimu od januara 2018. Konica Minolta također kompenzira CO2 koji se kreira tokom njenih dešavanja i nadomještava cjelokupno štampanje u Langenhagenu od 2015. Kad klijenti kompanije Konica Minolta koriste i Program za omogućavanje karbonske neutralnosti radi štampanja uz karbonsku neutralnost, Konica Minolta kompenzira i sve emisije koje nastaju u proizvodnji i transportu njenih proizvoda. To se radi za sve uređaje za uredsko i produkcijsko štampanje, čime se osigurava životni ciklus koji je potpuno karbonski neutralan. Na taj način je do danas emitirano 9 miliona kg CO2 manje (podaci od augusta 2018).

 

Kontakt

Kontaktirajte naš tim za održivost!

Pošalji poruku e-pošte