Accurio Pro Compile

JEDNOM KREIRAJTE ŠTAMPARSKI PROJEKT – I KORISTITE GA PONOVO KOLIKO GOD PUTA ŽELITE


AccurioPro Compile čini proces kreiranja i pripremanja štamparskog projekta brzim i jednostavnim – čak i uz informacije koje pristižu iz različitih odjela i izvora.AccurioPro Compile čini proces kreiranja i pripremanja štamparskog projekta brzim i jednostavnim – čak i uz informacije koje pristižu iz različitih odjela i izvora.


AccurioPro Compile čini proces kreiranja i pripremanja štamparskog projekta brzim i jednostavnim – čak i uz informacije koje pristižu iz različitih odjela i izvora.

Sačuvajte i ponovo koristite štamparski projekt u bilo kom trenutku

AccurioPro Compile vam omogućava da uvedete jasne prednosti automatizacije u proces ažuriranja datoteka u štamparskom projektu. Nakon sedam dana rada s njim, pitat ćete se kako ste ikako mogli bez njega.

Štampate li redovno priručnike koju obuhvataju raznovrsne PDF dokumente – npr. naslovnu stranicu, upute, garanciju i stranicu s kontaktima? To može biti kompliciran i vremenski zahtjevan zadatak. Sadržaj tih dokumenata vjerovatno se povremeno mijenja, npr. prilikom ponovnog izbacivanja proizvoda na tržište, a pošto taj sadržaj gotovo uvijek potiče iz niza različitih izvora iz cijele kompanije, to može dovesti do zabuna u pogledu najnovije verzije teksta.Accurio Pro Compile

Accurio Pro Compile

  • Omogućava vam da ih sačuvate kao štamparske projekte i ponovo ih koristite kad zaželite
  • Pohranjuje strukturu projekta kao predložak
  • Kreira štamparske projekte profesionalne strukture
  • Brzo, ugodno i pouzdano uređivanje projekata
  • Automatsko postavljanje i završna obrada na presi
  • Prilagođena dokumentacija
  • Mogućnost korištenja miješanih formata
  • Ažuriran sadržaj u svakom trenutku