BENS Server


Prilagođavane svakom okruženju za štampanje


BENS Server radi kao mrežni server za štampanje koji optimizira tokove podataka za štampanje radi integriranja uređaja kompanije Konica Minolta za ispis u praktično bilo koje okruženje za štampanje kao npr. SAP. BENS Server je u potpunosti neovisan o aplikacijama i prerađuje podatke štampanja kako bi se dobili željeni rezultati. Mogu se dodavati linijski kodovi, fontovi ili makronaredbe i kreirati indigo kopije za zamjenu matričnih štampača ili prevođenje vlasničkih tokova podataka za štampanje kao što je Prescribe na standardne jezike štampača. Osigurana je potpuna fleksibilnost za filtere i licence. U isto vrijeme, BENS Server funkcionira i kao pametno rješenje za kreiranje tokova rada za štampanje i dokumente koji su specifični za pojedinačne korisnike. Njegov skup funkcija pruža vrijednu podršku za objedinjeno upravljanje štamparijom, olakšava definiranje pravila za štampanje, omogućava obradu poslova zasnovanu na proizvodima i podržava djelotvorno upravljanje redoslijedom štampanja.


BENS Server

BENS Server

Objedinjeno upravljanje štamparijom

 • Obrađivanje fontova
 • Makronaredbe

Pravila i propisi štampanja

 • Kontrola štampanja u boji
 • Prebacivanje na rezervni štampač
 • Ekološka pravila štampanja
 • Prilagođeno kreiranje pravila
 • Pohranjivanje kopije zadatka štampanja

Obrada zadataka zasnovana na proizvodima

 • Indigo kopija
 • Pametno upravljanje dokumentima

Upravljanje redoslijedom štampanja

 • Centralizirano upravljanje redoslijedima
  i postavkama štampanja
 • Svojstva fleksibilnog redoslijeda rada
 • Odobravanje sigurnog štampanja
 • Štampanje s bilo koje lokacije
 • Upravljanje pohranom
 • Osnovno uravnotežavanje opterećenja

Preuzmite brošuru o proizvodu odmah kako biste imali sve informacije pri ruci.

BENS Server brošura

Kontaktirajte nas

Kontaktirajte nas

Obrazac

Da, želim primati informacije preko:

za trenutne proizvode i usluge Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH i za ostale pridružene kompanije unutar grupacije, kreirane za naše lično interesovanje. Vaši podaci će biti procesuirani u skladu s našom politikom privatnosti.

Tekstna polja sa slovima * su obavezna!

Note - your current cookie settings will exclude you from receiving promotional updates via email! To allow those updates, update your cookie settings