Radite pametnije: pronađite fajlove u sekundama, ne u satima

Ne želite više gubiti vrijeme tražeći pojedine dokumente?

Pametno pretraživanje


Anketa koju je 2015. proveo Info Trends, „Trendovi snimanja i radnih procesa u Evropi”, otkrila je kako se broj dolaznih digitalnih dokumenata povećava u 66 posto kompanija. Samo zamislite da morate pretraživati sve te različite dokumente tražeći jedan popis ili fajl: to je noćna mora. Stoga idemo to danas promijeniti – s rješenjem za pametno pretraživanje kompanije Konica Minolta!

Povećajte produktivnost brzim povratom pretraživanog sadržaja jednim klikom


Bujica informacija i podataka s kojima se suočavamo veća je no ikada. To zaposlenicima čiji se posao zasniva na stručnosti sve više otežava brzi pronalazak potrebnih informacija. Dugotrajno traženje posebnih dokumenata brzo se može pretvoriti u vremenski intenzivnu i skupu prepreku koja iscrpljuje radnu snagu, a u konačnici ima negativan utjecaj na konkurentnost kompanije.


Rješenje za pretraživanje na nivou poduzeća vama i vašem timu daje trenutni pristup onome što tražite – samo unesite ključne riječi u traku pretraživanja i pristupite sadržaju i informacijama iz brojnih različitih baza podataka i aplikacija iz vaše cijele kompanije. Bez obzira gdje se informacije koje tražite nalazile – u prilozima poruka e-pošte, skeniranim dokumentima ili stranicama SharePoint, intranetu kompanije ili diljem spremnika za aplikacije u odjelima – ovo za upotrebu pripremljeno rješenje pronalazi i dohvaća sve vrste podataka, u svakom formatu, iz svakog repozitorija

Šta je rješenje za „pametno pretraživanje”, odnosno rješenje za „pretraživanje na nivou poduzeća” i kako ono može koristiti vašoj kompaniji? Rješenje za pametno pretraživanje kompanije Konica Minolta dizajnirano je za ostvarivanje brzog i jednostavnog pristupa svim podacima u vašoj kompaniji – kada i gdje to želite. Rješenja za pametno pretraživanje umeću virtualizirani pregled sadržaja iznad postojećih podatkovnih silosa izdvajanjem 300 kompatibilnih popularnih podatkovnih formata iz spremišta podataka povezanih kompanija, neovisno o strukturi i kompatibilnoj aplikaciji ili lokaciji. I sve to u stvarnom vremenu. 

   

   

Prijavite se jednom i istovremeno odabranim ključnim riječima pretražujte desetine različitih repozitorija podataka. 

Moćna tehnologija OCR omogućava precizno pretraživanje potrebnog sadržaja duboko u svakom fajlu.

Ne morate primjenjivati nove metode pohranjivanja i označavanja. Jednostavno ostavite fajlove i podatke gdje se nalaze – rješenje će pronaći i indeksirati podatke bez obzira gdje se oni kriju.

Obuhvata vanjske pohrane podataka

Softver za pretraživanje kompanije Konica Minolta indeksira sve stavke tamo gdje se nalaze

Usklađuje se sa svim postavljenim zaštitnim mehanizmima koje koristi vaša kompanija

Obrazac