BUDUĆNOST ŠTAMPANJA: WEB 2 PRINT

Zašto Web 2 Print nudi sva mrežna rješenja za štampanje koja će vam ikad trebati

Mrežna rješenja i rješenja u oblasti e-štampe koja će koristiti vaši klijenti


Internet i e-trgovina su postali ključni dijelovi svakodnevnog života i ubrzano se transformiraju u kanale koji se koriste za ogromnu većinu poslovnih transakcija.

Da bi ostale konkurentne u budućnosti, male i srednje komercijalne štamparije morat će nuditi Web 2 Print (W2P) rješenja, uključujući izdavaštvo na daljinu, štampanje na mreži i e-poslovno štampanje radi komunikacije i prodaje svojih proizvoda i usluga. Vaši klijenti će već biti upoznati s Web to Print rješenjima i sistemima zasnovanim na webu i imat će naviku kupovine proizvoda kao što su knjige, uredski materijal, papirnata roba i čestitke te razne vrste usluga, uključujući putovanja, pohranu podataka i računarstvo na oblaku.


Upravo zbog toga je rješenje Web 2 Print od ključnog značaja za vas kao pružaoca usluga štampanja. Ono vam omogućava da se svojim uslugama izdvojite od konkurentskih kompanija, smanjite fiksne troškove, poboljšate efikasnost i još puno toga.Šta rješenje Web 2 Print može učiniti za mene kao pružaoca usluga štampanja? 

Web 2 Print nudi široki raspon potencijalnih prednosti u oblasti štampanja, između ostalog:


 • Može osigurati uštede vremena i smanjenje troškova za marketinške odjele klijenata
 • Može pomoći zaposlenicima klijenta zaduženim za štampane materijale
 • Omogućava klijentu 24-satni pristup za naručivanje usluga
 • Pruža vidljivost postupka naručivanja kako bi se smanjio broj upita za korisničku službu
 • Pomaže zaposlenicima klijenta zaduženim za štampane materijale
 • Kreira internetski izlog za sve vaše proizvode i usluge radi povećanja prodaje
 • Omogućava vam da nudite opcije plaćanja na mreži, čime se poboljšava novčani tok
 • Automatizira vaše procese naručivanja, plaćanja i računovodstva

Web 2 Print

Web 2 Print

Zašto je usluga Web 2 Print toliko značajna?

Web 2 Print rješenja ubrzano postaju suštinske komponente strategija digitalnih štamparija, ne samo u pogledu pristupa, već i u domenu prodaje, marketinga i dizajna. Opcije koje ta rješenja nude ujedno predstavljaju ključne alate za prevazilaženje uobičajenog tereta velikog porasta obaveza u vođenju uredskih jedinica za podršku koje nastaju velikim brojem jeftinih zadataka s malim tiražima. Administrativni procesi i konvencionalni informacijski sistemi većine pružalaca usluga štampanja prilagođeni su ofset produkciji i nailaze na poteškoće pri suočavanju sa zahtjevima okruženja za digitalnu štampu.

Hardware
hardware icon
Ostavite svoj pečat u mrežnom okruženju Web 2 Print

Uz izuzetno velike brzine rada, jednostavno korištenje i naprednu završnu obradu prilikom kreiranja materijala naš program brzih kolor produkcijskih štampača AccurioPress podiže ljestvicu u oblasti digitalne produktivnosti kroz uštedu vremena i troškova rada, kao i prostora u proizvodnom pogonu.

Software
software icon
Softver koji trebate da učini da web radi vas

Želite li odmah početi s radom bez problema prilikom instaliranja Web 2 Print rješenja? Trebate započeti sa softverom koji vam u potpunosti odgovara. AccurioPro Flux Ultimate je sofisticirana Web 2 Print aplikacija koja pružateljima usluga štampanja, štamparijama unutar kompanija, javnim organima i obrazovnom sektoru omogućava da nude sigurno slanje zadataka štampanja mrežnim putem na osnovu radnih naloga. Krajnji korisnici zatim mogu koristiti prednosti ove podesne usluge 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici.

Usluge
service icon
Uvijek vama na usluzi

Naše iskusno i stručno specijalizirano osoblje će odgovoriti na sva vaša pitanja i pokazati vam kako da koristite proizvod. Naše službe djeluju u vašu korist, u okviru sistema podrške koji je dizajniran tako da vi i vaša kompaniji u potpunosti iskoristite sve prednosti naših rješenja. Nudimo cijeli spektar različitih usluga, uključujući optimizirane usluge štampanja uz kombiniranje vaših konsultantskih aktivnosti; implementaciju hardvera i softvera; upravljanje tôkom rada kako biste smanjili trošenje dokumenata; te pametne sigurnosne usluge kako biste održali bezbjednost poslovanja.

BUDUĆNOST ŠTAMPANJA: WEB 2 PRINT

BUDUĆNOST ŠTAMPANJA: WEB 2 PRINT

Web 2 Print više nije opcija; to je rješenje koje pružaoci usluga štampanja jednostavno moraju nuditi.

Web 2 Print omogućava klijentima da bez poteškoća naručuju, otpremaju i pregledaju poslove na mreži. Dokumenti spremni za štampanje mogu se isporučivati u katalozima, dok se članci koji se ne štampaju također mogu ponuditi za naručivanje. Aplikacija provjerava mogu li se datoteke odštampati, jesu li slike koje šalje klijent u odgovarajućoj rezoluciji, jesu li ugrađeni fontovi i uvrštene folije. Većina Web-to-Print aplikacija omogućava klijentima da prilagođavaju unaprijed definirane šablone i transferira vlastiti sadržaj za automatsku produkciju štampe. 


Ša je Web 2 Print i zašto vam je potrebna ta usluga?

Rješenje bez uključivanja trećih strana

Web-to-Print predstavlja rješenje bez uključivanja trećih strana za nabavku i upravljanje štampanim materijalima

Djelotvorno i efektno

Web-to-Print i digitalni izlog predstavljaju verziju e-trgovine za sektor štampanja uz korištenje interneta za djelotvornije i troškovno prihvatljivije naručivanje štampanih materijala

Brzo i jednostavno

Osigurava brz i jednostavan pomoću kojeg klijenti mogu izračunavati cijene

Neovisnost o lokaciji

Web 2 Print rješenja omogućavaju svakome da nabavi rješenja za štampanje s računara bez obzira na datu lokaciju, odobri PDF dokumente i brzo ih pošalje na štampač

Optimiziranje

Optimizirano za B2B pružaoce usluga štampe i štampanje unutar kompanija

How does AccurioPro Flux help you?

Accurio Pro Flux - the automated print flow solution

shaping print to business.

Prokom is the Konica Minolta User Community where you can find market research, information and practical tools, which will help you become better informed, more productive and ultimately more profitable. At Prokom we believe it’s not just about what you make, it’s about what you make possible

Join Prokom

Visoka produktivnost za povećavanje profitabilnosti štampanja

Visoka produktivnost za povećavanje profitabilnosti štampanja

Odgovorite na sve veće potrebe nove generacije digitalnih izazova

Program digitalnih sistema AccurioPrint dizajniran je za odgovaranje na sve veće potrebe nove generacije digitalnih izazova. Pomno projektirani za pružaoce usluga štampanja i stručnjake, ovi sistemi nude izuzetno reproduciranje boja i stabilnost registracije te imaju mogućnost kreiranja digitaliziranih datoteka na osnovu odštampanih primjeraka.


Zašto usluga Web 2 Print treba biti dio vaših vještina u oblasti štampanja?

Trend prema radu na mreži i računarstvu na oblaku će prije ili kasnije uticati na sve nas budući da sve veći broj klijenata prelazi na rad na mreži i očekuje od vaše kompanije da pruže usluge zasnovane na webu.


Obim e-trgovine u protekle dvije decenije bilježi eksponencijalni rast. U 1995. godini broj mrežnih internetskih korisnika bio je svega 0,4%, ali je do 2012. godine skočio na 34.8% i nastavio bilježiti ogroman rast. SAD kao najrazvijenije tržište su i dalje imale rast od 8% godišnje tokom 2015., dok je Kina prestigla Ameriku u pogledu obima 2015. godine i utrostručit će obim trgovanja na mreži do 2020.


Potencijalne koristi ovog trenda rasta za štamparsku industriju, u obliku usluge Web 2 Print, ogromne su. Web 2 Print omogućava pružaocima usluga štampanja da prošire asortiman štamparskih proizvoda kroz nuđenje kreativnih mrežnih rješenja, pružanje non-stop usluga kao što je izdavaštvo na daljinu i optimiziranje obrađivanja poslova.

Omogućavanje poslovanja kroz automatiziranje toka rada

Omogućavanje poslovanja kroz automatiziranje toka rada

Kako vaša štamparija unutar kompanije može ostvariti korist

U današnjim umreženim korporativnim okruženjima veliki broj internih procesa već je zasnovan na webu. Zašto to ne bi bio slučaj i sa štampanjem unutar kompanije?


Web to Print (W2P) štamparijama unutar kompanija nudi privlačnu priliku da unaprijede efikasnost, podesnost i brzinu kojom se narudžbe za štampanje mogu slati i implementirati. W2P omogućava da se narudžbe za štampu šalju u bilo kom trenutku zato što je štamparija otvorena 24 sata dnevno. Pored toga, uz W2P je moguće ostvariti značajne uštede – kako na nivou kompanije, tako i u samoj štampariji. Budući da se većina štamparija unutar kompanija vode kao profitni centri, ekonomske prednosti usluge W2P posebno su značajne.


Kako vaša kompanija može ostvariti korist od usluge W2P u štampariji:

 • Štamparija radi 24 sata dnevno
 • Uštede novca i vremena
 • Efikasniji procesi naručivanja
 • Proširivanje usluge na interne klijente
 • Funkcija praćena narudžbi
 • Viši stepen automatizacije


Kako štamparija unutar kompanije ostvaruje korist od usluge W2P:

 • Rezanje troškova
 • Povećanje profita
 • Rast produktivnosti
 • Optimiziranje procesâ naručivanja
 • Jednostavno ponovno naručivanje poslova štampanja
 • Unapređivanje veza s internim klijentima
 • Smanjivanje broja upita koji oduzimaju puno vremena


Samoposluživanje uz rezanje troškova je jedna od najvećih koristi koju W2P donosi štampariji unutar kompanije. Možete li sebi priuštiti da ne koristite ovu tehnologiju?

Četiri koraka za razvijanje poslovanja

Četiri koraka za razvijanje poslovanja

Pripremite se za novu poslovnu priliku

PREPOZNAVANJE: Zašto s poslovne strane za vas ima smisla sagledati određenu priliku za razvijanje poslovanja? Nudimo više Bijelih knjiga koje se bave širokim spektrom tema, kao što su funkcija Web to Print, štampanje promjenjivih podataka, automatizacija toka rada, završna obrada prilikom kreiranja materijala na presi i izdavanje knjiga.


PROCJENJIVANJE: Kako se data poslovna prilika uklapa u moju postojeću operativnu organizaciju? Naše Smjernice za procjenjivanje, koje sastavljaju neovisni stručnjaci iz branše, pomoći će vam da u praktičnom smislu procijenite je li vaša kompanija spremna za određenu novu poslovnu priliku, npr. za uslugu Web to Print.


OPRAVDANJE: Kako su drugi pružaoci usluga štampanja ostvarili profit od određene nove poslovne prilike? U analizama pojedinačnih slučajeva iz različitih područja poslovnih prilika pročitajte kako su drugi klijenti slični vama ostvarili korist. Zatim možete sami procijeniti je li investicija vrijedna truda.


IMPLEMENTIRANJE: Želite osigurati uspješnu implementaciju uz izbjegavanje poteškoća koje mogu dovesti do razočarenja? Vodič za implementaciju s opisom pojedinačnih koraka koji je napisao neovisni stručnjak iz branše omogućit će vam da novu poslovnu priliku pretočite u praksu u svojoj kompaniji. Naravno, imajući na umu da implementacija nove poslovne prilike može biti složen zadatak, nudimo vam i praktičnu podršku kroz fazu implementacije.


Logotip Digital 1234
Omogućavanje poslovanja kroz W2P

Kako vaša štamparija unutar kompanije može ostvariti korist

U današnjim umreženim korporativnim okruženjima veliki broj internih procesa već je zasnovan na webu. Zašto to ne bi bio slučaj i sa štampanjem unutar kompanije?


Web to Print (W2P) štamparijama unutar kompanija nudi privlačnu priliku da unaprijede efikasnost, podesnost i brzinu kojom se narudžbe za štampanje mogu slati i implementirati. W2P omogućava da se narudžbe za štampu šalju u bilo kom trenutku zato što je štamparija otvorena 24 sata dnevno. Pored toga, uz W2P je moguće ostvariti značajne uštede – kako na nivou kompanije, tako i u samoj štampariji. Budući da se većina štamparija unutar kompanija vode kao profitni centri, ekonomske prednosti usluge W2P posebno su značajne.


Kako vaša kompanija može ostvariti korist od usluge W2P u štampariji:

 • Štamparija radi 24 sata dnevno
 • Uštede novca i vremena
 • Efikasniji procesi naručivanja
 • Proširivanje usluge na interne klijente
 • Funkcija praćena narudžbi
 • Viši stepen automatizacije


Kako štamparija unutar kompanije ostvaruje korist od usluge W2P:

 • Rezanje troškova
 • Povećanje profita
 • Rast produktivnosti
 • Optimiziranje procesâ naručivanja
 • Jednostavno ponovno naručivanje poslova štampanja
 • Unapređivanje veza s internim klijentima
 • Smanjivanje broja upita koji oduzimaju puno vremena


Samoposluživanje uz rezanje troškova je jedna od najvećih koristi koju W2P donosi štampariji unutar kompanije. Možete li sebi priuštiti da ne koristite ovu tehnologiju?

Kontaktirajte nas

Kontaktirajte nas

Kontaktirajte nas

Ako smatrate da bi vam mogli koristiti savjeti o razvijanju kapaciteta za uslugu Web 2 Print uz program Digital1234, kliknite vezu “Kontaktirajte nas” kako biste dogovorili sastanak s predstavnikom kompanije Konica Minolta, koji će vas lično provesti kroz puni vodič za implementaciju!

Kontaktirajte nas

Kontaktirajte nas
Da, želim primati informacije preko:*

za trenutne proizvode i usluge Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH i za ostale pridružene kompanije unutar grupacije, kreirane za naše lično interesovanje. Vaši podaci će biti procesuirani u skladu s našom politikom privatnosti.

Tekstna polja sa slovima * su obavezna!

Note - your current cookie settings will exclude you from receiving promotional updates via email! To allow those updates, update your cookie settings