Konica Minolta

Bosna i Hercegovina

  • bosanski jezik

Giving Shape to Ideas

Imprint

Imprint

Konica Minolta poslovna rješenja BH d.o.o.

Azize Šaćirbegović 1

71000  Sarajevo

Tel.: +387 (33) 721 300

Fax: +387 (33) 721 303

E-Mail:prodaja(at)konicaminolta.ba

Općinski sud u Sarajevu: 065-0-Reg-11-002783

JIB: 4201294680004

Sjedište: Sarajevo