Konica Minolta

Bosna i Hercegovina

  • bosanski jezik

Giving Shape to Ideas

Čista Planeta

PODRŠKA

Naša podrška je sveobuhvatna i sveprisutna – kome god se u Konica Minolti obratili bit će nam zadovoljstvo pomoći vam! 

Čista Planeta

Program Čista Planeta je način kojim Konica Minolta potvrđuje svoju odgovornost prema okolišu. Preko sveobuhvatnog sistema upravljanja okolišem i korištenja energije i resursa naših proizvoda, osiguravamo da sve što činimo, činimo svjesno za dobrobit planete.

I vi možete odigrati važnu ulogu u očuvanju okoliša vraćanjem pakovanja korištenih originalnih tonera. Ulošci će se reciklirati efikasno i čisto, čuvajući dragocjene prirodne resurse. Šta više, vraćanje pakovanja je brzo, jednostavano i potpuno besplatno.

Mi cijenimo doprinos svakog pojedinca, pa vam hvala za vašu podršku. A nagrada je spoznaja da zajedno čuvamo naš okoliš.