Da, želim primati informacije preko:

za trenutne proizvode i usluge Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH i za ostale pridružene kompanije unutar grupacije, kreirane za naše lično interesovanje. Vaši podaci će biti procesuirani u skladu s našom politikom privatnosti.
Telefon

+387 (33) 721 300

Ponedjeljak-Petak 07:30 - 16:00

Tehnička podrška

+387 (33) 721 300

Ponedjeljak-Petak 07:30 - 16:00  E-Mail Download TeamViewer

Adresa

Azize Šaćirbegović 1
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina