Upravljanje lancem opskrbe

 

Rad na uspostavljanju održivog društva u kojem se poštuju ljudska prava


Kao globalna kompanija, Konica Minolta djeluje u 50 država širom svijeta. Iznos nabavki za cijelu Grupu je veći od 520 milijardi jena.

Konica Minolta sve dobavljače koji dopremaju i proizvode materijale kao što su sirovine i dijelovi ili pružaju logističke i druge usluge posmatra kao nezaobilazne partnere u svojim poslovnim aktivnostima.

Konica Minolta radi s dobavljačima na izgradnji veze prožete povjerenjem kroz transparentne i pravične transakcije kako bi se ostvario zajednički cilj stvaranja impresivnih proizvoda i usluga na pravovremen način za kupce širom svijeta.

Konica Minolta prepoznaje da širom svijeta ima radnika koji su prisiljeni raditi bez poštivanja njihovih prava ili koji moraju raditi u teškim uvjetima te da su djeca i strani (migrantski) radnici posebno podložni takvim negativnim okolnostima.

Konica Minolta promovira inicijative korporativne društvene odgovornosti (CSR) kroz svoj lanac opskrbe,* pomažući na taj način u kreiranju održivih društava u kojima se poštuju sva ljudska prava. Kompanija je uvjerena da su poduzeća odgovorna ne samo za svoje proizvode, već i da imaju društvenu odgovornost za poboljšanje uvjeta rada (ljudskih prava), etike, okoliša, sigurnosti i zdravlja, kroz lanac opskrbe koji isporučuje proizvode kupcima. Konica Minolta primjenjuje CSR nabavke kako bi ostvarila ta poboljšanja u svojim proizvodnim bazama te blisko sarađuje s dobavljačima koji isporučuju sirovine i dijelove za njene proizvode.

Da bi ispunila društvena očekivanja kao što je poštivanje ljudskih prava, Konica Minolta ne samo da radi na svojim proizvodnim pogonima, već sarađuje i s dobavljačima iz oblasti proizvodnje i logistike. Također smatra da to poboljšava korporativnu vrijednost i kompanije Konica Minolta i njenih dobavljača. Pored toga, ta saradnja omogućava klijentima da proizvode kompanije kupuju bez brige i da znaju da na taj način doprinose razvoju održivog društva. Konica Minolta prepoznaje da CSR nabavke predstavljaju više od društvene odgovornosti globalne kompanije; također je uvjerena da poboljšanje radnih uvjeta čini zadovoljstvo zaposlenika višim, a stope osipanja radne snage nižim. To opet smanjuje poslovni rizik i povećava kvalitet kroz cijeli lanac opskrbe. Mnogo je razloga za proaktivan pristup.
 

* Lanac opskrbe: Niz aktivnosti koje obuhvataju isporuku proizvoda ili usluge kupcu i sežu od nabavke i proizvodnje do distribucije i prodaje.

 

Pravila Konica Minolta za nabavke

Grupa Konica Minolta teži zadovoljstvu kupaca kroz kreiranje inovativnih proizvoda i usluga koje doprinose razvoju društva, u skladu s našom filozofijom upravljanja - "Stvaranje nove vrijednosti". U aktivnostima opskrbe uspostavljamo čvrsta partnerstva s našim dobavljačima zasnovana na pravednosti i transparentnosti te nastojimo izgraditi održivo društvo ispunjavajući društvene obaveze s našim dobavljačima.
 

 1. OTVORENO 
  Izgradit ćemo transparentne i pouzdane odnose s našim dobavljačima i upravljati postupkom nabavki na otvoren način, uz dijeljenje ciljeva iz dugoročne i globalne perspektive.
 2. PRAVIČNO
  Transakcije ćemo provoditi poštujući načelo slobodne konkurencije s racionalnim kriterijima procjene te tragati za obostranom koristi s dobavljačima.
 3. GLOBALNO
  Imat ćemo globalnu perspektivu i provoditi nabavke u regijama koje najbolje odgovaraju našim operativnim potrebama.
 4. USKLAĐENOST
  Poštovat ćemo sve relevantne zakone i propise, korporativnu etiku i interna pravila i propise.
 5. EKOLOGIJA
  Doprinijet ćemo međunarodnom društvu i lokalnim zajednicama kroz nastojanja da preuzmemo vodeću ulogu u zaštiti okoliša, uz istovremeno smanjivanje uticaja naših operacija na ekosisteme.


Zahtjev dobavljačima

Na osnovu jakih partnerskih odnosa s našim dobavljačima tražimo od dobavljača da se usredsrede na sljedeća područja kako bi povećali zadovoljstvo korisnika i ispunili društvene odgovornosti.
 

 1. Izvanredan kvalitet
  Obezbjeđivanje sigurnosti proizvoda i usluga, uključujući usklađenost sa sigurnosnim standardima svake zemlje i regije te poboljšavanje kvaliteta kako bi se zadovoljili zahtjevi kupaca
 2. Razumne cijene
  Primjenjivanje cijena uz tržišnu konkurentnost
 3. Reagiranje na promjene u potražnji
  Razvijanje stabilnog sistema opskrbe koji može fleksibilno reagirati na promjene u potražnji
 4. Usklađenost sa zakonima, propisima i korporativnom etikom
  Poštivanje svih zakona i propisa svake zemlje i regije kao i korporativne etike
 5. Zaštita okoliša
  Provedba ekološki svjesnih poslovnih aktivnosti i nabavke materijala
 6. Poštivanje ljudskih prava radnika
  Poštivanje temeljnih ljudskih prava, uključujući zabranu dječjeg rada, prisilnog rada i diskriminaciju na osnovu temelju etničke pripadnosti, pola i drugih razloga
 7. Zdravlje i sigurnost
  Osiguravanje sigurnog i čistog radnog okruženja
 8. Sigurnost informacija
  Stalno poboljšavanje informacijske sigurnosti
 9. Čvrsti temelji upravljanja
  Izgradnja čvrstih temelja upravljanja kako bi se osigurala kontinuirana i stabilna opskrba materijalima
 

Saradnja na zaštiti okoliša usmjerena na jačanje upravljanja hemijskim supstancama koje su uključene u lanac opskrbe

UN Globalni sporazum

Konica Minolta je 2009. godine potpisala Globalni sporazum koji se sastoji od 10 načela vezanih za oblasti ljudskih prava, rada, okoliša i borbe protiv korupcije, za koje se zalažu Ujedinjene nacije.

Globalni sporazum predstavlja skup dobrovoljnih načela djelovanja za kompanije koje je 1999. godine predložio tadašnji generalni sekretar UN-a Kofi Annan i službeno je ustanovljen u sjedištu Ujedinjenih nacija 2000. godine. To je inicijativa za postizanje održivog rasta na globalnom nivou podsticanjem kompanija da djeluju kao časni članovi međunarodne zajednice kroz pokazivanje odgovornog i kreativnog vodstva u rješavanju različitih svjetskih problema, uključujući globalno zagrijavanje, probleme u oblasti zaštite okoliša i ekonomsko raslojavanje u društvu.

Konica Minolta učestvuje u Radnoj grupi za lance opskrbe i Radnoj grupi za detaljnu analizu stanja ljudskih prava u okviru mreže Globalnog sporazuma u Japanu, a tim iskustvima se koristi u svojim inicijativama za CSR nabavke.

Konica Minolta učestvuje u Globalnom sporazumu

Web lokacija Globalnog sporazuma Ujedinjenih nacija EICC (Koalicija radnika u elektroničkoj industriji)

Konica Minolta se pridružila EICC-u* u oktobru 2013. i kao članica djeluje na jačanju CSR aktivnosti u lancu opskrbe.

EICC se sastoji od više od 100 kompanija, uključujući vodeće svjetske proizvođače elektronike i njihove glavne dobavljače i radi na poboljšavanju stanja s ljudskim pravima, etike, zdravlja i sigurnosti u lancu opskrbe.


 

Konica Minolta se pridružuje “Koaliciji radnika u elektroničkoj industriji”

EICC 

 

Preuzmi

Pronađite posljednju verziju naših Opštih uslova kupnje i kodeksa ponašanja na našoj njemačkoj web stranici:

Preuzmi ovdje