Zaštita resursa i smanjivanje otpada

 

usluge

 

Programi odlaganja

Konica Minolta upravlja programima prikupljanja i recikliranja koji su prilagođeni specifičnim zemljama, njihovim tržištima i zakonskim zahtjevima. Kompanije grupe Konica Minolta koje djeluju u pojedinačnim državama provode pojedinačna rješenja za prikupljanje i recikliranje potrošnog materijala. Kompanija je u Evropi usvojila mjere u skladu s Direktivom EU o odlaganju otpadne električne i elektroničke opreme (WEEE II). Pored toga, Konica Minolta upravlja B2C sistemom, besplatnim oporavkom i recikliranjem korištenih tonerskih kaseta za laserske štampače (uređaji Konica Minolta Magicolor i PagePro) u 18 evropskih zemalja.

Pronađite više na stranici Cleanplanet


Eko kalkulator


Eko kalkulator kompanije Konica Minolta je web-alat koji mjeri koliko se tačno papira koristi u uredskom štampanju. Na taj način kupac može procijeniti uštede prema okolišu koje njegova flota štampača može generirati, a zatim smanjiti svoj uticaj na okoliš prebacivanjem na proizvode kompanije Konica Minolta. 

Više detalja o Eko kalkulatoru.
 

Funkcije

Uredski uređaji kompanije Konica Minolta mogu se programirati na načine opisane u nastavku kako bi se osiguralo da odgovorno koriste resurse. Naši kupci ostvaruju koristi od postavki sistema dizajniranih za daljnje smanjenje uticaja na okoliš. 

 

  1. Dvostrano: Dvostrano štampanje i kopiranje
  2. N-up: Postavljanje odabranog broja stranica na jednom listu
  3. Kombinirani zadaci štampanja i kopiranja: Kombinirani zadaci štampanja i kopiranja mogu smanjiti potrošnju papira i energije
  4. Pregled prije štampanja: Funkcija preciznog pregleda na ekranu računara uz XPS upravljački program za pregled prije štampanja kako bi se spriječile greške u štampanju
  5. Brzi uzorak štampe: Kreira jednu testnu stranicu ili skup stranica za provjeru grešaka prije štampanja ili kopiranja cijelog posla
  6. Izuzimanje praznih stranica: Sprečava štampanje praznih stranica
  7. Funkcija prekrivanja: Omogućava štampanje zaglavlja pisama; ako se unesu izmjene, pohranjena datoteka se brzo i jednostavno ažurira uz izbjegavanje velikih količina unaprijed štampane papirne robe za kompanije
  8. Javni okvir: Pohranjuje javne dokumente koje je potrebno često ažurirati, omogućavajući jednostavan pristup i uređivanje prije nego što se odštampaju velike količine
  9. Lični okvir/Follow-me štampanje: Prikupljanjem poslova štampanja i kopiranja u ličnom okviru izbjegava se štampanje poslova koji se na kraju ne preuzmu; follow-me štampanje također izbjegava česte cikluse ponovnog zagrijavanja
  10. Upravljanje korisnicima i troškovima: Centralni softver koji izračunava troškove štampanja i obavještava korisnike o troškovima koji su nastali na osnovu određenog zadatka štampanja putem skočnog prozora; time se može povećati svijest korisnika o troškovima štampanja i spriječiti nemarno ili neekološko ponašanje pri štampanju

 

 

Tehnologija

 

Korištenje recikliranih materijala u proizvodima

Do 88% vanjskih kućišta naših uredskih proizvoda sadrži reciklirane materijale (PET boce). Do 40% naših spremnika za toner prave se od recikliranih boca za mlijeko. Cilj kompanije Konica Minolta je da vremenom koristi reciklirane materijale u postupku proizvodnje tonera širom svijeta, uz porast s trenutne brojke od 25% na 100% u budućnosti.


Ekološki prihvatljivo recikliranje papira

Prilikom recikliranja papira, od ključnog je značaja da se toner može lako ukloniti s papira. Njemačka asocijacija INGEDE e.V., koja djeluje širom Evrope, prepoznaje da Simitri® HD toner koji se koristi u sistemima kompanije Konica Minolta za produkcijsko štampanje ima veoma veliku stopu uklanjanja tinte. Na taj način se omogućava da stručnjaci za štampanje mogu biti sigurni da ne štampaju na štetu okoliša, uz istovremeno ostvarivanje koristi od izuzetnih svojstava za uklanjanje tinte. Time dodatno doprinose zatvaranju kruga korištenja papira i recikliranju uz smanjivanje zagađivanja vode. 

 

Angažiranje

 

Bioraznolikost

Pitanjem bioraznolikosti bavi se sistem certifikacije Green Factory (Ekološka fabrika). Zaposlenici kompanije Konica Minolta Business Solutions France S.A.S. pokrenuli su jedan opitni projekt i postavili šest košnica na krov zgrade s uredima. Prihod od prodaje meda donira se različitim dobrotvornim projektima, dok pčele prirodno doprinose očuvanju bioraznolikosti.
 

Le Marathon Vert

Kompanija Konica Minolta Business Solutions France S.A.S. je glavni sponzor događaja "Marathon Vert" (Zeleni maraton), koji od svog pokretanja 2011. godine podržava aktivnosti na ponovnom pošumljavanju u Etiopiji. Ovaj događaj je omogućio zasađivanje više od 115.000 stabala u Etiopiji tokom 2016. godine.

 

Kontaktirajte nas...

...i kontaktirajte naš tim za održivost!

Pošalji poruku e-pošte

ContactFormWrapper