POSTAVITE ŠTAMPANJE ZA BUDUĆNOST

Bilo da imate vlastito poduzeće za štampanje ili vodite štampariju unutar neke kompanije, kao pružalac usluga štampanja sigurno ćete biti svjesni da će vam samo inteligentna struktura za štampanje i optimizirana faza pripreme prije štampe omogućiti da producirate i isporučite besprijekorne štamparske proizvode unutar kratkih rokova.

Make-ready: postavite štamparsku presu za budućnost


Profesionalne mogućnosti za pripremanje i podešavanje prese (‘make-ready’) su u samom središtu dobro razrađenog sistema štampanja. Opcije za pripremanje i podešavanje prese vam omogućavaju da fleksibilno reagirate na izmjene koje klijenti veoma često traže u posljednjem trenutku, unaprijedite efikasnost i lakše optimizirate usluge.

Ogromne su tehničke prednosti korištenja softvera za pripremanje i podešavanje prese za štampanje kako bi se osiguralo da se možete osloniti na kvalitetno postavljenu štamparsku presu. Poslovi pripremanja štampe koji podupiru proizvodnju – od postavljanja štamparske prese do potpisa klijenta u znak odobravanja konačne verzije – mogu biti repetitivni i nepotrebno oduzimati mnogo vremena.


Profesionalni softver za pripremanje i podešavanje prese za štampanje omogućava vam da u posljednjem trenutku vršite izmjene u postavkama zadatka štampanja samo nekoliko sekundi prije slanja zadatka u proizvodnju. Uz odgovarajuću aplikaciju za pripremanje i podešavanje nije problem umetnuti dodatne listove, izbrisati stranice ili dodati kompleksne detalje za obradu zadatka, kao što su završna obrada brošure, impozicija, razdvajanje boja ili oznake za obrezivanje neposredno prije štampanja, kombiniranje različitih vrsta dokumenata, kreiranje rasporeda i još toga. Zahvaljujući mogućnosti pregleda u stvarnom vremenu, odmah vidite sve promjene koje su napravljene u materijalu.


Na taj način štedite dragocjeno vrijeme zato što više ne morate praviti uzorke štampanog materijala i možete profesionalno savladavati izmjene koje klijenti veoma često traže u narudžbama u posljednjem trenutku, uključujući veličinu stranice ili broj stranica, postavke završne obrade, kao što su brošura, uvez, prošivanje i slično, dok krajnji korisnici mogu iskoristiti prednosti konkurentnijih cijena koje možete ponuditi.

Make-ready

Make-ready

Šta tačno znači “make-ready” štampanje i kako ono može koristiti vašoj kompaniji?

Profesionalne mogućnosti pripremanja i podešavanja prese unapređuju vaš efikasnost i omogućavaju da fleksibilno reagirate na sve izmjene koje klijenti mogu zatražiti u posljednjem trenutku. One pomažu vama i vašem osoblju da optimizirate pripremu za štampanje tako da više ne morate trošiti vrijeme na ponavljajuće zadatke koji su neophodni za postavljanje zadataka štampanja, kao i da efikasno postavljate produkciju štampe i smanjujete troškove razdvajanjem zadataka na kolor i crno-bijele.

Hardware
hardware icon
Efikasnost i fleksibilnost uz brze produkcijske kolor štampače

AccurioPress. Uz izuzetno velike brzine rada, jednostavno korištenje i naprednu završnu obradu prilikom kreiranja materijala, naše brze digitalne prese podižu ljestvicu u oblasti digitalne produktivnosti kroz uštedu vremena i troškova rada (kao i prostora u proizvodnom pogonu).

Software
software icon
Omogućite svojoj štampariji fleksibilnost koja joj je zaista potrebna

Optimiziran za rad u centraliziranim reprografskim odjelima (CRD) i štamparijama u okviru javnih institucija, univerziteta i korporacija, AccurioPro Flux Essential pruža funkcije koje trebate za minimiziranje troškova i ostvarivanje maksimalnog povrata investicije. Napredna funkcija pripremanja i podešavanja prese uključena je za profesionalno uređivanje poslova. Kasnijim uređivanjem zadataka unapređuje se fleksibilnost štamparije, dok se impozicijom pojednostavljuje i ubrzava dugotrajni zadatak raspoređivanja nekoliko stranica na jednom listu.

Usluge
service icon
Uvijek vama na usluzi

Naše iskusno i stručno specijalizirano osoblje će odgovoriti na sva vaša pitanja i pokazati vam kako da koristite proizvod. Naše službe djeluju u vašu korist, u okviru sistema podrške koji je dizajniran tako da vi i vaša kompaniji u potpunosti iskoristite sve prednosti naših rješenja. Nudimo cijeli spektar različitih usluga, uključujući optimizirane usluge štampanja uz kombiniranje vaših konsultantskih aktivnosti; implementaciju hardvera i softvera; upravljanje tôkom rada kako biste smanjili trošenje dokumenata; te pametne sigurnosne usluge kako biste održali bezbjednost poslovanja.

Otkrijte šta Make-Ready štampanje može učiniti za vas

Uz profesionalni softver za štampanje s pripremanjem i podešavanjem prese poboljšat ćete ukupnu fleksibilnost, efikasnost i konkurentnost. Korištenjem predložaka za impoziciju oslobađa se radna snaga tako da vaše osoblje neće morati ponavljati unos sličnih ili istih postavki za svaki novi zadatak, dok se funkcijom razdvajanja boja povećava brzina proizvodnje i osigurava troškovno efikasna produkcija mješovitih kolor i crno-bijelih zadataka.


Profesionalne mogućnosti štampanja uz pripremanje i podešavanje prese su od ključnog značaja za vas zato što vam omogućavaju da fleksibilno reagirate na izmjene koje vaši klijenti često traže. Takve mogućnosti unapređuju vašu efikasnost i pomažu vam da optimizirate usluge, dok opcije za kasnije uređivanje zadataka također omogućavaju da se promjene koje se vrše u zadnji trenutak brzo i jednostavno unesu u zadatke štampanja tako da uvijek fleksibilnije reagirate na zahtjeve klijenata. Sigurni smo da ćete otkriti da softverska aplikacija za pripremanje i podešavanje prese savršeno odgovara vašim potrebama u opsežnom portfelju aplikacija kompanije Konica Minolta! 


Prednosti koje će vaša kompanija ostvariti korištenjem ovog softvera obuhvataju…

   

   

Bez problema se mogu umetnuti listovi kartice, izbrisati stranice ili dodati detalji o obradi za složene poslove, kao što su finiširanje brošura, impozicija, razdvajanje boja ili oznake za obrezivanje neposredno prije štampanja

Softver vam omogućava da organizirate produkciju štampe na najefikasniji i cjenovno najprihvatljiviji način, uvijek uz korištenje najprikladnijeg izlaznog uređaja za produkciju svakog zadatka. Razdvajanje zadataka u odvojene kolor i crno-bijele štampane materijale često predstavlja troškovno najefikasniji pristup.

Povećajte ukupnu fleksibilnost, efikasnost i konkurentnost.

Profesionalne softverske aplikacije omogućavaju vam da odgovorite na zahtjeve od klijenata za kasnim promjenama. Na taj način reagirate uz maksimalnu fleksibilnost i možete ispoštovati čak i najkraće rokove za isporuku.

Zahvaljujući mogućnosti pregleda u stvarnom vremenu, odmah vidite sve promjene koje su napravljene u materijalu. To vam štedi dragocjeno vrijeme zato što više ne morate štampati uzorke ispisa.

Predlošci za impoziciju uklanjanju potrebu da operateri više puta unose iste ili slične postavke za svaki novi posao.

Više nećete morati gubiti vrijeme na pripremanje štampe, odnosno na sve one repetitivne zadatke postavljanja koje međusobno slični zadaci štampanja tako često zahtijevaju. Manuelno obavljanje tog posla iziskuje puno vremena, nije podesno i generira nepotrebne troškove budući da zahtijeva dodatno osoblje.

shaping print to business.

Prokom is the Konica Minolta User Community where you can find market research, information and practical tools, which will help you become better informed, more productive and ultimately more profitable. At Prokom we believe it’s not just about what you make, it’s about what you make possible

Join Prokom