ŽELITE POVEĆATI PRODUKTIVNOST? AUTOMATIZIRAJTE TOK RADA

Imajući u vidu veliku količinu podataka i dokumenata s kojima se kompanije nose svakog dana, lako se možete desiti da budu pretrpane. Uz tehnološku stručnost i iskustvo kompanije Konica Minolta, to se vama neće desiti.

Isporučite potrebni kvalitet


Nudimo vam vrhunska rješenja za upravljanje tokom rada, kao i softver za automatiziranje toka rada kako biste mogli lakše kontrolirati, obrađivati, dijeliti i pohranjivati ključne poslovne dokumente.

Sistemi za upravljanje tokom rada pomažu vam da definirate različite tokove rada za različite vrste poslova ili procesa. Na primjer, u jednoj kompaniji koja se bavi štampanjem, dizajnirani dokument može se automatski usmjeriti od dizajnera prema voditelju klijenta, a zatim u odjel za pripremu za štampu.


Podsjeti me ponovo: šta je ‘sistem za upravljanje tokom rada’?

Sistemi za upravljanje tokom rada automatiziraju redundantne zadatke i osiguravaju da se nedovršeni zadaci izdvoje i zatim prate do kraja. Pored toga, oni kontroliraju aktivne automatizirane procese kako bi se administrativni zadaci kao što je obrađivanje narudžbi učinili redundantnim. Tok rada odražava povezane elemente koji su neophodni za dovršavanje svakog posebnog zadatka.


Automatizacijom toka rada može se unaprijediti kvalitet vašeg izlaznog proizvoda kroz reduciranje manuelnog postupanja i grešaka izazvanih ljudskim faktorom, kao i kroz skraćivanje vremena potrebnog za potpuno dovršavanje zadataka kako bi se moglo obaviti više posla uz povećavanje prihoda. Nakon što instalirate sistem za upravljanje tokom rada, pitat ćete se kako ste ikada mogli raditi bez njega.


Zašto je tok rada toliko važan?

Tok rada je od ključnog značaja za uspjeh u današnjoj štamparskoj branši zato što može objediniti različite tehnologije štampanja, kao što su ofset štampa, digitalna štampa na rezanom papiru, štampa na rolnama papira i uređaji širokog formata, koje sve zahtijevaju jedinstvene procese toka rada u pogledu pripremanja datoteka, produkcije štampe i završne obrade. Tok rada za  štampanje  sastoji se od slijeda povezanih koraka s radnim elementom koji se odnosi na uređaje, aktivnosti pojedinačnih osoba ili grupu članova osoblja kao što su voditelji klijenata ili operateri na presama. Element toka se odnosi na zadatak štampanja što se prenosi iz jednog koraka u drugi u proizvodnom procesu koji obuhvata sve faze bez uključivanja trećih strana.


Animacija toka rada

Animirane smjernice za tok rada dostupne su i za određene funkcije i zadatke rješavanja problema. Njima se pruža više vizuelan prikaz radnih zadataka i pomoć za rješavanje problema prilikom obavljanja postupaka kao što su uklanjanje zaglavljenog papira ili zamjena tonera.


Integrirani tok rada može spriječiti nastanak uskih grla i osigurati efikasnije korištenje proizvodnih kapaciteta. Unapređivanje toka rada za pružaoce usluga štampanja predstavlja najbolji način za usmjeravanje pažnje i novca i ostvarivanje boljih rezultata poslovanja. On smanjuje troškove automatiziranjem procesa i smanjivanjem broja zadataka koje u tim procesima direktno obavljaju ljudi. Svakog puta kad neko dodirne proizvod, to potencijalno košta vremena i novca, ali upravljanje tokom rada će otkloniti potrebu da vaše osoblje obavlja rutinske zadatke na koje se troši mnogo vremena i koji često dovode do grešaka.

Automatizacija toka rada

Automatizacija toka rada

Jedina platforma toka rada koju ćete trebati

S ciljem ostvarivanja maksimalne efikasnosti i konkurentnosti, velike i srednje štamparske kompanije, kao i kompanije koje svoje informativne materijale štampaju interno digitalnim putem, trebaju integrirati infrastrukturu za štampanje i automatizirati tokove rada u maksimalnoj mogućoj mjeri. Odabirom sistemske platforme za tok rada AccurioPro Connect kompanije Konica Minolta pružaoci usluga štampanja i operateri internih štamparija u kompanijama mogu automatizirati obradu podataka prije štampanja kroz povezivanje i automatiziranje cijelog niza procesa prije samog štampanja. 


Taj postupak omogućila je digitalizacija, kao i besprijekorno integriranje postojeće opreme za ofset štampu sa sistemima za digitalnu štampu. Poboljšana efikasnost obrade podataka prije štampanja, koja je ranije oduzimala mnogo vremena, dovodi do dramatičnog povećavanja produktivnosti. Digitalizacija također podržava automatiziranje, unapređuje efikasnost toka rada i olakšava smanjivanje otpada što je sve od ključnog značaja za profitabilnost na zdravim osnovama.Efikasnost i fleksibilnost uz brze produkcijske kolor štampače

Izuzetno velike brzine rada, jednostavno korištenje i napredna završna obrada prilikom kreiranja materijala: naše brze digitalne prese podižu ljestvicu u oblasti digitalne produktivnosti kroz uštedu vremena i troškova rada, kao i prostora u proizvodnom pogonu.


Visoka produktivnost za povećavanje profitabilnosti štampanja

Program digitalnih sistema Accurio dizajniran je za odgovaranje na sve veće potrebe nove generacije digitalnih izazova. Pomno projektirani za pružaoce usluga štampanja i stručnjake, ovi sistemi nude izuzetno reproduciranje boja i stabilnost registracije te imaju mogućnost efikasnog i pouzdanog kreiranja digitaliziranih datoteka na osnovu odštampanih primjeraka.


Jedina platforma toka rada koju ćete trebati

S ciljem ostvarivanja maksimalne efikasnosti i konkurentnosti, velike i srednje štamparske kompanije, kao i kompanije koje svoje informativne materijale štampaju interno digitalnim putem, trebaju integrirati infrastrukturu za štampanje i automatizirati tokove rada u maksimalnoj mogućoj mjeri. Odabirom sistemske platforme za tok rada AccurioPro Connect kompanije Konica Minolta pružaoci usluga štampanja i operateri internih štamparija u kompanijama mogu automatizirati obradu podataka prije štampanja kroz povezivanje i automatiziranje cijelog niza procesa prije samog štampanja. 


Taj postupak omogućila je digitalizacija, kao i besprijekorno integriranje postojeće opreme za ofset štampu sa sistemima za digitalnu štampu. Poboljšana efikasnost obrade podataka prije štampanja, koja je ranije oduzimala mnogo vremena, dovodi do dramatičnog povećavanja produktivnosti. Digitalizacija također podržava automatiziranje, unapređuje efikasnost toka rada i olakšava smanjivanje otpada što je sve od ključnog značaja za profitabilnost na zdravim osnovama.


Kreirajte sadržaj koji možete ponovo koristiti po potrebi

Sastoje li se mnogi od vaših redovnih zadataka štampanja, kao što su priručnici, od različitih PDF datoteka iz raznovrsnih izvora, kao što su naslovna stranica, upute, garancija i stranica s podacima za kontakt? Da li se njihov sadržaj često mijenja, npr. prilikom izbacivanja nove verzije proizvoda na tržište ili nakon promjene propisa? Ažuriranje tako složenih informacija obično je komplicirano i traje puno vremena.


Tu vam može pomoći AccurioPro Compile tako što vam omogućava da kreirate štamparske projekte koje možete ponovo koristiti kad zaželite, čak i kad se promijeni sadržaj. Ti štamparski projekti se povezuju s izvornim dokumentima pohranjenim na različitim mrežnim lokacijama tako da se uvijek preuzima i koristi samo najnovija verzija datoteke. Na taj način, više autora koji rade na istom projektu mogu neovisno održavati sadržaj i štampaju se samo ažurni dokumenti bez ikakvih ručnih intervencija.

Automatizacija toka rada

Automatizacija toka rada

Zašto unapređivanje toka rada predstavlja najbolji način za pružaoce usluga štampanja da usmjeravaju pažnju i novac te da ostvaruju bolji povrat od poslovanja

U današnjem sve složenijem okruženju za štampanje, upravljanje automatiziranim tokom rada postaje ključno za pojednostavljivanje procesa, smanjivanje troškova i ubrzavanje interakcije i vremena isporuke.


Softver za upravljanje tokom rada potreban vam je:


  • da bi se osiguralo potpuno korištenje cjelokupne opreme radi održavanja efikasnosti produkcije i konkurentnosti.
  • da biste automatizirali procese rukovođenja poslovima i rad na pripremi za štampanje radi oslobađanja vašeg osoblja od repetitivnih zadataka.
  • da biste optimizirali procedure za slanje poslova radi izbjegavanja nepotrebnih telefonskih upita od klijenata.
Hardware
hardware icon
Visoka produktivnost za povećavanje profitabilnosti štampanja

Program digitalnih sistema Accurio dizajniran je za odgovaranje na sve veće potrebe nove generacije digitalnih izazova. Pomno projektirani za pružaoce usluga štampanja i stručnjake, ovi sistemi nude izuzetno reproduciranje boja i stabilnost registracije te imaju mogućnost efikasnog i pouzdanog kreiranja digitaliziranih datoteka na osnovu odštampanih primjeraka.

Software
software icon
Softverski proizvodi kompanije Konica Minolta

Istražite bezbrojne različite načine na koje softverski proizvodi kompanije Konica Minolta mogu unaprijediti vaše operacije. Konica Minolta rješava probleme vaše kompanije, uklapa se u različite stilove rada i nudi softverska rješenja koja odgovaraju na potrebe vaše branše. Uz davanje prioriteta vašim potrebama u svakom trenutku, Konica Minolta zadovoljava softverske zahtjeve čak i najzahtjevnijih globalnih organizacija. Korištenjem sistema možete kontrolirati troškove svih štampanih ili kopiranih izlaznih materijala, kreirati napredne sigurnosne mjere kako biste se pobrinuli da povjerljivi dokumenti ne padnu u neovlaštene ruke i još puno toga.

Usluge
service icon
Uvijek vama na usluzi

Naše iskusno i stručno specijalizirano osoblje će odgovoriti na sva vaša pitanja i pokazati vam kako da koristite proizvod. Naše službe djeluju u vašu korist, u okviru sistema podrške koji je dizajniran tako da vi i vaša kompaniji u potpunosti iskoristite sve prednosti naših rješenja. Nudimo cijeli spektar različitih usluga, uključujući optimizirane usluge štampanja uz kombiniranje vaših konsultantskih aktivnosti; implementaciju hardvera i softvera; upravljanje tôkom rada kako biste smanjili trošenje dokumenata; te pametne sigurnosne usluge kako biste održali bezbjednost poslovanja.

Otkrijte šta automatizacija toka rada može uraditi za vas

Softver za upravljanje tokom rada je savršeno rješenje koje vam pomaže da ostvarite konkurentsku prednost kroz automatiziranje zadataka koji mogu trošiti previše vremena i resursa. Sistemi vam omogućavaju i da smanjite troškove rada, rješavate budžetska ograničenja i potrebu da se uradi više s manje resursa, optimizirate produktivnost i uklonite potrebu za angažiranjem privremenog osoblja za izvršavanje manuelnih zadataka. 


To vam daje potrebnu fleksibilnost, što vam omogućava da vremenom proširite kapacitet, osigurate da vaši dokumenti budu uvijek bezbjedni uz automatsko redigovanje, konvertirate datoteke u PDF dokumente zaštićene lozinkom, automatski primjenjujete funkcije zaštite od kopiranja i još puno toga, kao i brzi unos podataka – uključujući obradu obrazaca uz tehnologiju upoređivanja uzoraka – i direktne konektore sa sistemima za upravljanje dokumentima i drugim pružaocima usluga na oblaku. Automatiziranje toka rada vam pomaže da ostanete fokusirani, uklonite neefikasne procese, minimizirate troškove, smanjite broj grešaka te da postanete djelotvorniji i ostvarite bolji uvid u cijelom radnom okruženju. 


Prednosti automatiziranog toka rada za vašu kompaniju ogledaju se u sljedećem:

   

   

Proširite sposobnosti u skladu s promjenama potreba zahvaljujući modularnoj arhitekturi

Smanjivanje troškova rada

Čuvajte i obezbijedite dokumente

Ušteda vremena automatiziranjem manuelnih zadataka

Lako dijelite informacije i pristupajte im

Brzi unos podataka

shaping print to business.

Prokom is the Konica Minolta User Community where you can find market research, information and practical tools, which will help you become better informed, more productive and ultimately more profitable. At Prokom we believe it’s not just about what you make, it’s about what you make possible

Join Prokom