BENS Server


Sigurno i mobilno štampanje neovisno o aplikacijama


Nudeći fleksibilno, pametno i prilagodljivo upravljanje procesom štampanja, BENS Server predstavlja pametno rješenje za kreiranje tokova rada za štampanje i dokumente koji su specifični za pojedinačne korisnike, kao i za sigurno mobilno štampanje. Radeći kao mrežni server za štampanje, BENS Server optimizira tokove podataka za štampanje i osigurava da se uređaji kompanije Konica Minolta za ispis prilagođavaju praktično bilo kojem okruženju za štampanje, uključujući SAP i AirPrint. BENS Server je u potpunosti neovisan o aplikacijama i prerađuje podatke za mobilno štampanje kako bi se dobili željeni rezultati štampanja. On kombinira konverziju i mogućnosti unapređivanja, lako se prilagođava i nudi brojne prednosti malim i srednjim poduzećima, kao i velikim pogonima za štampanje: jedna instanca BENS Servera može podržavati i unaprijediti skup funkcija mreže cjelokupne korporacije.BENS Server

BENS Server

Sigurno štampanje

 • Korisnički pristup pod kontrolom administratora
 • Šifriranje datoteka
 • Follow-me štampanje
 • Sigurno izdavanje zadatka štampanja
 • Provjera vjerodostojnosti koristeći PIN
 • Provjera vjerodostojnosti putem linijskog koda

Fleksibilno slanje poslova

 • Štampanje s upravljačkim programom
 • Mobilno štampanje

Podrška za korporativno pravilo BYOD*

 • Rješenje za više prodavača
 • Štampanje s mobilnog uređaja

Podrška za formate datoteka i postavke ispisa

 • Zadane postavke za izlaznu štampu


*Bring Your Own Device (Donesi svoj uređaj)


Preuzmite brošuru o proizvodu odmah kako biste imali sve informacije pri ruci.

BENS Server brošura