PReS Connect


Optimizirani i automatizirani izlazni materijali za proizvodno tržište


Klijenti danas žele da biraju na koji način se stupa u kontakt s njima; očekuju da informacijama pristupaju trenutno i na zahtjev, koristeći uređaj po vlastitom izboru. Dok štampani materijal još uvijek igra značajnu ulogu u zvaničnoj komunikaciji, postoji potreba i za dodatnim kanalima.

Uspješne kompanije moraju se prilagoditi ako žele održavati i širiti bazu klijenata. Jedan važan način da se to ostvari je kroz dodavanje vrijednosti poslovnoj komunikaciji i njeno distribuiranje u formatu koji zadovoljava preference primatelja. Upravo tu PReS Connect stupa na scenu: uz optimizirane izlazne rezultate koji obuhvataju IPDS, aplikacija olakšava kreiranje velikog obima štampanog materijala, poruka e-pošte i web stranica pri velikoj brzini.


PReS Connect

PReS Connect

Pravila i propisi štampanja

  • Izbor procesa za poslovne dokumente
  • Uslovljeno pokretanje radnji
  • Formati štampe industrijskog standarda 

Obrada zadataka zasnovana na proizvodima

  • Postupci dinamičke isporuke 
  • Komunikacija e-poštom
  • Tekstualne poruke
  • Komunikacija na mreži 
  • Unaprijeđena komunikacija pri štampanju

Preuzmite brošuru o proizvodu odmah kako biste imali sve informacije pri ruci.

PReS Connect brošura

Kontaktirajte nas

Kontaktirajte nas

Obrazac

Required form 'SoftwareContactForm' does not exist.

Tekstna polja sa slovima * su obavezna!

Note - your current cookie settings will exclude you from receiving promotional updates via email! To allow those updates, update your cookie settings