Menadžer raučuna za PageScope


Menadžer računa za PageScope za centralizirano prikupljanje detaljnih očitanja brojača i izračunavanje nastalih troškova.


Kao jedan od modula u paketu PageScope Enterprise Suite, Menadžer računa omogućava sveobuhvatnu kontrolu izlaznog ispisa i troškova.

On omogućava okruženjima u kojima se mnogo štampa da vrše samostalne procjene troškova za štampanje, definiraju budžete za štampanje i poboljšavaju transparentnost troškova štampanja kako bi se ograničilo nepotrebno štampanje. Pored upravljanja štampanjem, Menadžer računa omogućava centralizirano praćenje i nadzor svih aktivnosti kopiranja, skeniranja i faksiranja.


Menadžer raučuna za PageScope

Menadžer raučuna za PageScope

Dodjeljivanje troškova i povrat novca

 • Automatsko praćenje
 • Fleksibilno raspoređivanje troškova
 • Sinhroniziranje s uslugom Active Directory
 • Tačno izračunavanje troškova štampanja
 • Alat za evidentiranje štampanja

Upravljanje budžetom i kvotama

 • Fleksibilno dodjeljivanje kvota
 • Periodično poništavanje kvota
 • Automatsko obavještavanje

Detaljno obavještavanje o ispisu

 • Izvještavanje o ispisu na osnovu stručnjaka
 • Kreiranje izvještaja
 • Lako kreiranje unakrsnih referenci
 • Izvoz rezultata izvještaja
 • Funkcija kreiranja rasporeda

Preuzmite brošuru o proizvodu odmah kako biste imali sve informacije pri ruci.

PageScope Account Manager brošura

Kontaktirajte nas

Kontaktirajte nas

Obrazac

Required form 'SoftwareContactForm' does not exist.

Tekstna polja sa slovima * su obavezna!

Note - your current cookie settings will exclude you from receiving promotional updates via email! To allow those updates, update your cookie settings