Globalna zaštita ličnih podataka

Prije velikih promjena u propisima EU-a o privatnosti podataka, Grupa Konica Minolta je objavila svoju globalnu politiku zaštite ličnih podataka kako bi se osiguralo da kompanija ostane na čelu najbolje globalne prakse u ovom području.

Politika naprednog razmišljanja najavljena je prije uvođenja Opće uredbe EU o zaštiti podataka (GDPR), koja će se provoditi od 25. maja 2018. godine. Uredba GDPR je opisana kao najvažnija promjena u propisima o privatnosti podataka u proteklih 20 godina i iziskivat će opsežne promjene za kompanije - kako kompanije sa sjedištem u EU tako i kompanije izvan EU koje obrađuju lične podatke od građana EU-a - uz značajno povećavanje prava i zaštite pojedinaca.

Preuzmite politiku globalne zaštite ličnih podataka:
Politika globalne zaštite ličnih podataka
 

Politika globalne zaštite ličnih podataka

Kao rastuća globalna kompanija koja djeluje u različitim poslovnim područjima, Grupa Konica Minolta prepoznaje da je povjerenje naših kupaca, poslovnih partnera, službenika i zaposlenika naš najvažniji resurs. Grupa Konica Minolta također prepoznaje da mi ne samo da pružamo najbolje proizvode i usluge, već i zadovoljavamo najviše standarde u pogledu poštivanja propisa i društvene odgovornosti.

Grupa Konica Minolta je posvećena poštivanju privatnosti naših klijenata, poslovnih partnera, zvaničnika i zaposlenika te zaštiti ličnih podataka naših klijenata, poslovnih partnera, zvaničnika i zaposlenika.
 

Opseg i primjenjivost ove politike

Ova politika se odnosi na nas, kompaniju Konica Minolta, Inc. (“Konica Minolta”) i sve njene pridružene kompanije (“Kompanije Grupe”) i naše zvaničnike i zaposlenike. Izraz “Pridružene” u ovom slučaju znači da Konica Minolta može direktno ili indirektno provoditi primjenu ove Politike, na osnovu glasačke većine, većinskog predstavljanja u menadžmentu ili dogovorom. Konica Minolta i Kompanije Grupe (“Grupa Konica Minolta”) definira i provodi interna pravila kao što su propisi i procedure u skladu s ovom Politikom.

Ovom Politikom utvrđuju se osnovna načela Grupe Konica Minolta za zaštitu podataka i standarde sigurnosti podataka te se osigurava usklađenost s državnim i međunarodnim zakonima o zaštiti podataka koji su na snazi u cijelom svijetu. Stoga ona obuhvata međunarodno prihvaćena načela zaštite podataka s namjerom ne da se zamijene, već da se dopune državni zakoni o zaštiti podataka i privatnosti (“Državno zakonodavstvo”). To znači da se sadržaj ove Politike mora poštivati u nedostatku odgovarajućeg državnog zakonodavstva ili ako se državnim zakonodavstvom propisuju niži zahtjevi od onih koji su definirani u ovoj Politici. S druge strane, državno zakonodavstvo uvijek ima prednost u slučaju sukoba s ovom Politikom ili ako se državnim zakonodavstvom propisuju strožiji zahtjevi od ove Politike.

Ova Politika obuhvata i cjelokupno obrađivanje ličnih podataka. U zemljama u kojim su podaci o pravnim osobama zaštićeni u istoj mjeri kao i lični podaci, ova Politika se podjednako primjenjuje na podatke pravnih osoba. Anonimni podaci, npr. za statističke evaluacije ili studije, ne podliježu ovoj Politici.
 

Načela Grupe Konica Minolta za obrađivanje
ličnih podataka

 
 • Zakonitost, pravičnost i transparentnost
  Lični podaci će se prikupljati i obrađivati na zakonit, pravičan i transparentan način kako bi se zaštitila pojedinačna prava subjekata podataka
 • Ograničavanje na određenu svrhu
  Lični podaci prikupljat će se samo za određene izričite i legitimne svrhe i neće se obrađivati na način koji nije kompatibilan s tim svrhama.
 • Tačnost podataka / Aktuelnost podataka
  Lični podaci bit će tačni i po potrebi ažurirani. Grupa Konica Minolta će poduzeti sve razumne korake kako bi bez odgode izbrisala ili ispravila netačnosti.
 • Ekonomija podataka / Minimiziranje podataka
  Lični podaci bit će adekvatni, relevantni i ograničeni na ono što je potrebno. Lični podaci neće se pohranjivati duže nego što je potrebno.
 • Prava subjekata podataka
  Grupa Konica Minolta poštuje prava svih subjekata podataka, uključujući pravo na pristup njihovim podacima, pravo ograničavanja obrade ili brisanja te pravo na tačnost. Grupa Konica Minolta će pružati jasne i nedvosmislene informacije o tome kako i zašto se prikupljaju i obrađuju podaci subjekata.
 • Brisanje
  Grupa briše lične podatke koji više nisu potrebni u odnosu na svrhu za koju su prikupljeni ili u slučaju povlačenja dane suglasnosti i ne primjenjuje se nikakva druga legitimna svrha obrade.
 • Sigurnost obrade / Sigurnost podataka
  Lični podaci će se obrađivati na siguran način. U skladu s rizikom, poduzimat će se tehničke i organizacijske mjere protiv neovlaštene obrade ili izmjene, te protiv gubitka ili uništavanja ili neovlaštenog otkrivanja ili pristupa ličnim podacima koji se prenose, pohranjuju ili obrađuju na drugi način. Grupa Konica Minolta osigurat će stalni integritet, dostupnost, povjerljivost i autentičnost. Grupa Konica Minolta osigurat će otpornost naših sistema i usluga za obradu ličnih podataka. U slučaju incidenta Grupa Konica Minolta Grupa će moći pravovremeno obnoviti dostupnost i pristup podacima.
 • Zaštita podataka po dizajnu i zadanim postavkama
  Grupa Konica Minolta će provesti odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se osiguralo da se, po zadanim postavkama, obrađuju samo lični podaci koji su nužni za svaku specifičnu svrhu obrade. Načelo zaštite podataka po dizajnu i po zadanim postavkama će se primjenjivati tokom razvoja novih proizvoda.
 • Odgovornost
  U svim aktivnostima obrade će se insistirati na odgovornosti. Grupa Konica Minolta je odgovorna i sposobna da demonstrira usklađenost.
 

Organizacija zaštite podataka Grupe Konica Minolta

Svaka kompanija Grupe Konica Minolta dužna je imenovati kvalificiranu osobu koja je odgovorna za provedbu i poštivanje navedenih načela.

Pročitajte naša saopćenja za štampu:
https://newsroom.konicaminolta.eu
 

Kontakt

Ako imate pitanja na temu zaštite podataka, u svakom trenutku se možete obratiti našem službeniku za zaštitu podataka.


Frau Dr. Frederike Rehker
Službenik za zaštitu podataka kompanije Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH
Datenschutzbeauftragte Konica Minolta Business Solutions Deutschland
Europaallee 17, 30855 Langenhagen
Telefon: +49 (0)511 7404-0
E-pošta: dataprotection(at)konicaminolta.eu
 

Dodatna preuzimanja