Korporativna održivost

 

Naša misija

Kreiranje nove društvene i ekonomske vrijednosti. Sve naše aktivnosti zasnivaju se na Povelji o korporativnom ponašanju. U tom dokumentu izražavamo izričitu posvećenost našoj obavezi ne samo da ostvarimo rast već i da djelujemo u skladu s našim društvenim odgovornostima i damo doprinos široj društvenoj zajednici. 


Korporativna filozofija kompanije Konica Minolta zasniva se na ovoj Povelji i usmjerava aktivnosti kompanije u oblasti održivosti uz misiju koja glasi "Kreiranje nove vrijednosti". Koristimo kreativne ideje kako bismo isporučili opipljivu novu vrijednost radi rješavanja izazova s kojima se suočavaju klijenti i društvo u cjelini. U svojoj filozofiji, Konica Minolta želi da se definira kao kompanija koja je ključna za društvo kroz nastavak kreiranja nove vrijednosti koja svijetu donosi inovacije. Uz uzimanje u obzir društvenih, ekoloških i ekonomskih ciljeva, naša održiva misija glasi "Kreiranje nove vrijednosti za održivi svijet".
 

Ciljevi održivosti

Naš cilj je da doprinesemo Ciljevima Ujedinjenih nacija u oblasti održivog razvoja (SDG). Pored toga, budući da okoliš predstavlja ključnu temu među zainteresiranim sudionicima, Eco Vision 2050, koji je prvobitno formuliran 2009. godine, je naš dugoročni plan za ostvarivanje održive budućnosti. On je zasnovan na našoj filozofiji i sastoji se od tri glavna cilja:

 


Smanjenje emisija CO2 za 80% kroz životni ciklus proizvoda do 2050. godine u poređenju s fiskalnim nivoima iz 2005.
Promoviranje recikliranja i efikasnog korištenja ograničenih resursa planete Zemlje;

Rad na promoviranju obnavljanja i očuvanja bioraznolikosti.  

 


Politika

Na osnovu dijaloga naših vlasnika udjela i materijalne analize, okoliš predstavlja temu od centralnog značaja u aktivnostima kompanije Konica Minolta. Zbog toga smo definirali skup ključnih načela za upravljanje okolišem, koji su navedeni u našoj Evropskoj ekološkoj politici. Politika je usklađena s Poveljom o korporativnom ponašanju i Korporativnom filozofijom, uključujući našu Misiju. Ta tri dokumenta usmjeravaju naše aktivnosti na polju održivost, dok Politika obuhvata tri najkonkretnija cilja.

 

Usklađenost

Konica Minolta smatra da 'usklađenost' ne predstavlja samo rad u skladu s državnim i međunarodnim zakonima već obuhvata i poštivanje korporativne etike i internih korporativnih pravila. Povelja o korporativnom ponašanju kompanije Konica Minolta je sastavljena s tim načelima na umu. Ona definira principe koji usmjeravaju usklađivanje za cijelu Grupu i ključna je za rukovođenje Grupom. 

Smjernice za Grupu Konica Minolta definiraju privrženost kompanije Konica Minolta da djeluje u skladu s međunarodnim društvenim normama, kao što su Globalni sporazum UN, koji je kompanija (Konica Minolta, Inc.) potpisala, te Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima. 
 

Načela povezana s CSR-om, Povelje i norme koje Konica Minolta podržava ili poštuje:

 • Globalni sporazum Ujedinjenih nacija
 • Ciljevi održivog razvoja (SDG)
 • Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima
 • Japanska poslovna federacija - "Povelja o korporativnom ponašanju"
 • EICC Kodeks ponašanja


Grupe povezane s CSR-om u kojima učestvuje Konica Minolta:

 • Koalicija radnika u elektroničkoj industriji (EICC)
 • Inicijativa angažiranja bez konflikta (CFSI)
 • Japanska Asocijacija industrija elektronike i informacijske tehnologije (JEITA) Radna grupa za odgovorno trgovanje mineralnim sirovinama, Radna grupa za angažiranje bez konflikta

Pored toga, djelujemo u skladu s evropskim zakonima i propisima koji se odnose na naše poslovanje. U nastavku su spomenuti neki od njih. 
 

Zakon o modernom ropstvu:

U skladu sa Zakonom o modernom ropstvu iz 2015. godine i kalifornijskom Zakonu o transparentnosti u lancu opskrbe iz 2010. godine, Konica Minolta navodi da je poduzela mjere kako bi osigurala da se ropstvo i trgovina ljudima ne odvijaju ni u jednom od njenih lanaca opskrbe niti u bilo kojem dijelu poslovanja. Dodatne informacije su dostupne u izjavi o transparentnosti.
 

Uredba o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH):

regulatorni okvir EU koji zahtijeva da se registracija i upravljanje svim hemijskim supstancama koje se koriste u kompanijama vrši u skladu s njihovim uvjetima upotrebe kako bi se osigurala sigurna procjena hemijskih supstanci. Konica Minolta djeluje u skladu s odredbama ove direktive.
 

Otpadna električna i elektronička oprema (WEEE):

direktiva EU; kompanija je u Evropi usvojila mjere u skladu se EU Direktivom WEEE o odlaganju otpadne električne i elektroničke opreme i djeluje u skladu s tom direktivom. 
 

Paket cirkularne ekonomije:

Skup mjera za stimuliranje prelaska Evrope na cirkularnu ekonomiju, jačanje globalne konkurentnosti, podsticanje održivog ekonomskog rasta i kreiranje novih radnih mjesta. Poduzimamo mjere za pružanje podrške ostvarivanju cilja - evropske cirkularne ekonomije. 
 

Evropski dobrovoljni sporazum za štampare (EVAP): 

Dobrovoljni sporazum od 2011. godine kojim se definira skup ciljeva koje je potrebno ispuniti za sve proizvode koji se prodaju na tržištu EU. Zahtjevi u pogledu energetske efikasnosti i dostupnosti dvostranog štampanja moraju se ispuniti na najmanje 90% prodanih proizvoda. Cilj sporazuma je i da se smanji ekološki otisak opreme za skeniranje – kako kroz dizajn tako i kroz pomaganje klijentima da donose obaviještene odluke tokom kupovine i korištenja opreme. Konica Minolta je potpisnica ovog sporazuma.
 

Zabrana upotrebe određenih supstanci (RoHS):

Direktiva EU kojom se ograničava (uz izuzetke) šest opasnih materijala u proizvodnji različitih vrsta elektronske i elektroničke opreme. Konica Minolta djeluje u skladu s RoHS direktivom.
 

Direktiva o eko dizajnu:

Direktiva EU koja pruža konzistentna pravila za cijelu EU u cilju poboljšavanja ekoloških performansi proizvoda. Konica Minolta djeluje u skladu s relevantnim direktivama o eko dizajnu.
 

Direktiva o baterijama:

Direktiva EU kojom se regulira proizvodnja i odlaganje baterija u Evropskoj uniji s ciljem poboljšavanja ekoloških performansi baterija i akumulatora. Konica Minolta djeluje u skladu s odredbama ove direktive.
 


 

Odgovorni životni ciklus proizvoda i lanac opskrbe


Konica Minolta je privržena smanjivanju ekološkog uticaja kroz životni ciklus proizvoda
Konica Minolta je privržena smanjivanju ekološkog uticaja kroz životni ciklus proizvoda, od planiranja u razvoja do nabavke i proizvodnje, distribucije, prodaje i servisa, prikupljanja i recikliranja. Sve faze životnog ciklusa proizvoda pažljivo se prate pomoću analiza općih ulaza i izlaza, efikasnosti u pogledu energije i resursa, recikliranja i sprečavanja nastajanja otpada te su usklađene sa svim relevantnim propisima o zaštiti okoliša i sigurnosti.

Konica Minolta je privržena održivosti kroz lanac opskrbe
Mi nismo privrženi samo direktnom ispunjavanju odgovornosti kompanije u pogledu trenutnog ekološkog uticaja njenih proizvoda i usluga. Kompanija je privržena i održivosti kroz cijeli lanac opskrbe, na osnovu odnosa povjerenja s dobavljačima. Konica Minolta zahtijeva od svojih poslovnih partnera da u poslovnim operacijama uzimaju u obzir pitanja iz oblasti radnih prava (ljudskih prava), etike, okoliša, sigurnosti i zdravlja. Grupa ujedno poduzima korake na rješavanju sukoba u vezi s mineralnim bogatstvima kroz rad na sprečavanju kršenja ljudskih prava i u područjima konflikta iz kojih se dobavljaju mineralni resursi koje koristi u svojim proizvodima.

 

Potražite dodatne informacije i uvide:

Certifikacije, ocjene i rangiranja

Sistem ekološkog upravljanja kompanije Konica Minolta Europe je certificiran u skladu s međunarodnim standardom ISO 14001:2015. Time se pokazuju naši ambiciozni ciljevi za smanjivanje negativnog uticaja okoliš. 

Konica Minolta, Inc. je dobila i pohvale na međunarodnom nivou za svoju privrženost održivosti, što su procijenile vanjske strane. 

Kompanija je uvrštena u sljedeće istaknute investicijske indekse:


 
Juli 2018.: Uvrštava se na FTSE4Good indeks od 2003. godine i FTSE Blossom Japan indeks od njegovog osnivanja 2017. godine


Juli 2018.: Uvrštava se na indekse MSCI ESG Lidera od 2010. godine


Januar 2018: Uvrštena na Morningstarov indeks društveno odgovornog investiranja


Septembar 2017: Uvrštena na Dow Jones svjetski indeks održivosti

Kompaniju su procijenile sljedeće međunarodne agencije za rangiranje u oblasti CSR-a:​


 
Juli 2018.: ISS-oekom sa sjedištem u Njemačkoj dodjeljuje status Prime (nekadašnji oekom research AG)Mart 2018: Odabrana za investicijske oblasti u rangu Ethibel Pioneer i Ethibel ExcellenceFebruar 2018.: RobecoSAM dodijelio rang Gold Class 2018. u oblasti korporativne održivosti

 Oktobar 2017: Odabrana kao kompanija kategorije A u pogledu zaštite klime, što je najviša ocjena CDP-aMedalja za priznanje nivoa za EcoVadis 2017 ocjene održivosti

Oznake

Konica Minolta postavlja industrijske standarde širom svijeta u oblasti zaštite okoliša. Certifikacija kompanije u mnogim slučajevima nadmašuje onu obaveznu – kako se to pokazuje oznakama certifikacija.
Te oznake obuhvataju: 
 

 • Blue Angel: Pouzdan vodič za ekološki sigurnu kupovinu. Sistemi Konica Minolta su bili prvi laserski sistemi za kopiranje na svijetu kojim je dodijeljena ova certifikacija 1992. Gotovo svi uredski uređaji koji se trenutno prodaju u Njemačkoj sada imaju tu oznaku. Svi uređaji, uključujući i one koji se prodaju van Njemačke, zadovoljavaju stroge zahtjeve oznake za Njemačku.


 
 • ENERGY STAR: Međunarodni standard za energetski efikasne potrošačke proizvode; vrijednost TEC (Tipična potrošnja električne energije) proizvoda je ključni kriterij za nisku potrošnju energije. Svi uredski sistemi kompanije Konica Minolta i gotovo svi sistemi za produkcijsko štampanje zadovoljavaju uvjete u ovom pogledu.
 
 
 • Kontakt s hranom: Naš toner je 100% bezopasan kad stupi u kontakt s hranom. Zahvaljujući ekološki prihvatljivim svojstvima Simitri tonera, TÜV Rhineland ga je prepoznao kao 100% bezopasan kad je u kontaktu s hranom. Ova certifikacija o sigurnosti hrane kreira nove prilike za korištenje, uključujući pakiranje za hranu i štampanje oznaka za hranu.


Dodatne detalje o aktivnostima kompanije Konica Minolta u oblasti korporativne održivosti potražite u Izvještaju o CSR-u.

 

Kontaktirajte nas...

...i kontaktirajte naš tim za održivost!

Pošalji poruku e-pošte

ContactFormWrapper