YSoft SafeQ


Drži štampanje i troškove štampanja pod kontrolom


Korporativnim okruženjima uopćeno je potreban tačan pregled operacija i troškova štampanja radi ispunjavanja budžeta i smanjivanja troškova za štampanje. Pored toga, većina obrazovnih i javnih institucija, kao i kompanije čiji se rad zasniva na projektima, žele zaračunati troškove štampanja pojedinačnim korisnicima. Sistem YSoft SafeQ za upravljanje štampanjem predstavlja savršen odgovor na sve te potrebe i ujedno osigurava naprednu transparentnost koja se zahtijeva. Kao održivi alat za sveobuhvatno upravljanje korisnicima i troškovima, SafeQ omogućava centralizirano upravljanje korisnicima i ulogama, olakšava dodjeljivanje troškova i povrat novca, uključuje mogućnosti za upravljanje budžetom i kvotama te podržava detaljno izvještavanje o izlaznim rezultatima i troškovima.


YSoft SafeQ

YSoft SafeQ

Centralizirano upravljanje korisnicima i ulogama

 • Centralizirano upravljanje korisnicima
 • Predlošci dozvola
 • Centralizirano upravljanje provjeravanjem vjerodostojnosti

Dodjeljivanje troškova i povrat novca

 • Obračunavanje štampanja i nadzor
 • Automatsko praćenje
 • Praćenje uređaja trećih strana
 • Izračunavanje pojedinačnih cijena
 • Fleksibilno raspoređivanje troškova
 • Nadzor lokalnih štampača

Upravljanje budžetom i kvotama

 • Jednostavno raspodjeljivanje budžeta
 • Periodični rebalans budžeta
  • Dopunjavanje plaćanjem na kasi
  • Samouslužno dopunjavanje
  • Dopunjavanje kreditnom karticom

Detaljno izvještavanje o dobitku i troškovima

 • Web izvještaji
 • Izvještaji za upravu
 • Izvoz rezultata izvještaja
 • Automatizirano izvještavanje

Preuzmite brošuru o proizvodu odmah kako biste imali sve informacije pri ruci.

YSoft SafeQ brošura

Kontaktirajte nas

Kontaktirajte nas

Obrazac

Required form 'SoftwareContactForm' does not exist.

Tekstna polja sa slovima * su obavezna!

Note - your current cookie settings will exclude you from receiving promotional updates via email! To allow those updates, update your cookie settings