Find the right product

0 Max

EFI H1625LED

    Hibridni štampač širokog formata - Štampanje na fleksibilne medije rolna-na-rolnu kao i na čvrste medije

    H1625 LED tehnologija s 8 stepeni varijacije sive boje za ispis kvalitetan poput fotografije

    Digitalna prednost - Idealan za...

KIP 2300

KIP 7170

KIP 720

KIP 7570

KIP 7580

KIP 7590

KIP 770

KIP 7970

KIP 7980

KIP 7990

KIP 850

KIP 860

KIP 870

KIP 880

KIP 890

KIP 940

KIP 970

KIP 980

KIP 990