Find the right product

0 Max

EFI H1625LED

  • Hibridni štampač širokog formata - Štampanje na fleksibilne medije rolna-na-rolnu kao i na čvrste medije
  • H1625 LED tehnologija s 8 stepeni varijacije sive boje za ispis kvalitetan poput fotografije

KIP 7170

KIP 770

KIP 850

KIP 860

KIP 940

KIP 970

0 Max

EFI H1625LED

  • Hibridni štampač širokog formata - Štampanje na fleksibilne medije rolna-na-rolnu kao i na čvrste medije
  • H1625 LED tehnologija s 8 stepeni varijacije sive boje za ispis kvalitetan poput fotografije

KIP 7170

KIP 770

KIP 850

KIP 860

KIP 940

KIP 970