SIGURNOST JE UVIJEK NA PRVOM MJESTU

Sigurno okruženje za štampanje uz kompaniju Konica Minolta

Sigurnost uređaja


Zaposlenici u svakoj kompaniji svakog dana upravljaju ogromnim količinama informacija, a većina njih su, naravno, povjerljive. Dokumenti, lični podaci, adrese, budžeti, planovi, modeli i bezbrojni drugi resursi se štampaju, kopiraju i skeniraju svakog sata u komercijalnim organizacijama svih oblika i veličina koje se, ako nemaju pouzdane sigurnosti, izlažu velikom riziku da takvi povjerljivi podaci padnu u ruke neovlaštenih osoba.

Posljedice takve situacije potencijalno mogu biti katastrofalne ukoliko se planovi za budućnost i makete kopiraju i pošalju konkurentskim kompanijama, prodaju lični podaci i otkriju budžeti.

Sigurnost uređaja

Sigurnost uređaja

Sigurnost je uvijek na prvom mjestu

Sigurnost podataka danas je jedan od najvažnijih aspekata vođenja uspješne i pouzdane kompanije. Jedno ili dva mala oštećenja na sigurnosnom “oklopu” vaše kompanije može dovesti do otkrivanja povjerljivih podataka i uništavanja vašeg ugleda u branši. Konica Minolta svojim klijentima pruža sigurne uređaje koji ih garantirano neće iznevjeriti, kao i niz izuzetno pouzdanih standardnih rješenja. Otkrivanje ugrožavanja sigurnosti i prevencija pomažu kompanijama da spriječe nanošenje štete vlastitim finansijama i ugledu, kako na nivou kompanije, tako i na pojedinačnom nivou. 

Hardware
hardware icon
Višefunkcionalni štampači kompanije Konica Minolta

Većina uređaja kompanije Konica Minolta opremljeni su tvrdim diskom i izuzetno pouzdanim sigurnosnim mehanizmima za centralnu memoriju čime se osigurava da povjerljivi podaci i druge povjerljive poslovne informacije budu zaštićene u svakom trenutku. Konica Minolta pruža najviši nivo sigurnosti, u skladu s općim kriterijima za certifikaciju ISO 15408.

Software
software icon
bizhub SIGURNOST

Konica Minolta razvila je uslugu bizhub SECURE kako bi klijentima obezbijedila resurse neophodne za zaštitu informacija na internom tvrdom disku uređaja bizhub. Nakon što utvrdi specifične potrebe klijenata, Konica Minolta konfigurira cijeli niz sigurnosnih mjera na višefunkcionalnim štampačima (MFP) tako da je čuvanje podataka, dokumenata i informacija povezanih s MFP-om potpuno sigurno.

Usluge
service icon
Sigurnost tvrdog diska

Višefunkcionalni štampači nude brojne funkcije koje zahtijevaju veliku količinu memorije. Široki raspon sigurnosnih funkcija već je dostupan za optimiziranje zaštite vaših podataka na tvrdom disku.

Ključne funkcije

Nemojte praviti grešku i zanemarivati sigurnosna pitanja povezana s višefunkcionalnim štampačima. Ako uređaju može pristupiti veliki broj različitih korisnika (uključujući osoblje, posjetioce i ugovaratelje), rizik od curenja podataka se povećava. Konica Minolta nudi rješenja koja obuhvataju brzi pristup svim funkcijama uređaja uz mogućnost kontrole prava pristupa za zaposlenike. Time se osigurava da posjetioci ili neovlašteno osoblje ne mogu pristupiti povjerljivim podacima. Sistemi kompanije Konica Minolta u svakom trenutku ostaju sigurni, fleksibilni i jednostavni za korištenje tako da imate potpunu kontrolu. 


Uz kompaniju Konica Minolta znate da implementirate najbolja pravila za sigurnost podataka i možete osigurati da svi tek kopirani povjerljivi dokumenti koji leže u izlaznoj ladici višefunkcionalnog štampača ili datoteke pohranjene na tvrdom disku uređaja neće padnu u pogrešne ruke. Sveobuhvatni opseg sigurnosnih mjera koje nudi kompanija Konica Minolta omogućava vam da garantirate sigurnost dokumenata i podataka.

Naši uređaji su dizajnirani tako da se integriraju u mrežna okruženja osiguravajući na taj način da višefunkcionalni štampači moraju poštovati stroge sigurnosne standarde dok se potencijalna kršenja sigurnosti rješavaju putem mrežne veze. Sve to osigurava da iskoristite prednosti brojnih načina na koje Konica Minolta štiti vaše podatke i ograničite pristup povjerljivim informacijama.

   

   

Sigurnost telefaks linije

Priključci i protokoli koje osigurava administrator

S/MIME šifriranje

SMTP provjera vjerodostojnosti

Metode provjere vjerodostojnosti korisnika 

Obrazac