AccurioPro Flux Essential

JEDINI MAKE-READY SOFTVER KOJI ĆETE TREBATI


Inteligentne funkcije štampanja, uključujući predloške i razdvajanje boja, štede korisnicima vrijeme i novac, nudeći sve funkcije koje su vam potrebne za efikasne procese pripremanja za štampanje. Automatizacija ponavljajućih zadataka i centralizirana kontrola svih uređaja za proizvodnju omogućavaju multipliciranje produktivnosti vaše štamparije.


AccurioPro Flux Essential sadrži unaprijed definirani skup šema impozicije (npr. za brošure, štampanje više projekata na jednoj stranici itd.) za automatiziranje zadatka raspoređivanja nekoliko stranica na jednom listu u kojem su se ranije često znale javljati greške. Funkcija ujedno olakšava kreiranje individualnih formata papira i potpisa radi produciranja ugovorenih štamparskih proizvoda kao što su prilagođene brošure. Korisnici ostvaruju korist od maksimalno jednostavnog korištenja i štede mnogo vremena.


Operateri predloške trebaju postaviti samo jednom i kasnije uvijek znatno štediti na vremenu prilikom obavljanja ponavljajućih zadataka za pripremu prije štampanja. Mogu birati među širokim opsegom inteligentnih funkcija štampanja kako bi upravljali svim dolaznim poslovima. Napredna funkcija pripremanja i podešavanja prese uključena je za profesionalno uređivanje poslova. Kasnijim uređivanjem zadataka unapređuje se fleksibilnost štamparije, dok se impozicijom pojednostavljuje i ubrzava dugotrajni zadatak raspoređivanja nekoliko stranica na jednom listu.


Priprema prije štampanja nikad nije išla lakše i bila jednostavnija za upravljanje.


Najprofesionalnije uređivanje koje postoji


Vodite li možda vlastito poduzeće za štampanje ili štampariju unutar kompanije? Kao pružalac usluga štampanja, sigurno ste u potpunosti svjesni da za izradu i isporuku besprijekornih štamparskih proizvoda u najkraćim rokovima trebate najbolje štamparske proizvode na svijetu.


Ne želite gubiti vrijeme na ponavljajuće zadatke koje obično zahtijeva postavljanje sličnih poslova štampanja. Manuelno obavljanje tog posla iziskuje puno vremena, nije podesno i generira nepotrebne troškove budući da zahtijeva dodatnu radnu snagu. Važno je da organizirate produkciju štampe na najefikasniji i cjenovno najprihvatljiviji način, uvijek uz korištenje najprikladnijeg izlaznog uređaja za produkciju svakog zadatka.


Razdvajanje zadataka u odvojene kolor i crno-bijele štampane materijale često predstavlja troškovno najefikasniji pristup, ali da biste to učinili, potrebne su vam profesionalne softverske aplikacije koje mogu odgovoriti na zahtjeve od klijenata za kasnim promjenama. Na taj način ćete uvijek reagirati uz maksimalni profesionalizam i fleksibilnost i moći ćete odgovoriti čak i na najkraće rokove za isporuku.


Profesionalni Make-Ready softver za pripremanje i podešavanje prese za štampanje omogućava vam da u posljednjem trenutku vršite izmjene u postavkama zadatka štampanja samo nekoliko trenutaka prije slanja zadatka u proizvodnju. Uz odgovarajuću Make-Ready aplikaciju bez problema se mogu umetnuti listovi kartice, izbrisati stranice ili dodati detalji o obradi za složene poslove, kao što su završna obrada brošura, impozicija, razdvajanje boja ili oznake za obrezivanje neposredno prije štampanja. Zahvaljujući mogućnosti pregleda u stvarnom vremenu, odmah vidite sve promjene koje su napravljene u materijalu. To vam štedi dragocjeno vrijeme zato što više ne morate štampati uzorke ispisa.


Predlošci za impoziciju u profesionalnom Make-Ready softveru omogućavaju vam da unaprijedite ukupnu produktivnost, funkcija razdvajanja boja povećava vašu profitabilnost, dok funkcije kasnog uređivanja poslova smanjuju vrijeme reagiranja i maksimiziraju vašu fleksibilnost.


Povećajte ukupnu fleksibilnost, efikasnost i konkurentnost

Povećajte ukupnu fleksibilnost, efikasnost i konkurentnost

AccurioPro Flux Essential je softversko rješenje kompanije Konica Minolta automatizaciju toka rada za pripremu i profesionalnu štampu. Optimiziran za rad u centraliziranim reprografskim odjelima (CRD) i štamparijama u okviru javnih institucija, univerziteta i korporacija, sistem pruža funkcije potrebne za minimiziranje troškova i ostvarivanje maksimalnog povrata investicije.


AccurioPro Flux Essential pružaocima usluga štampanja i menadžerima CRD-a pruža djelotvornu funkciju za rad s predlošcima. Operateri predloške trebaju postaviti samo jednom i nakon toga mogu znatno štediti na vremenu prilikom obavljanja ponavljajućih zadataka za pripremu prije štampanja. Mogu birati među širokim opsegom inteligentnih funkcija štampanja kako bi upravljali svim dolaznim poslovima.


Napredna funkcija pripremanja i podešavanja prese uključena je za profesionalno uređivanje poslova. Kasnijim uređivanjem zadataka unapređuje se fleksibilnost štamparije, dok se impozicijom pojednostavljuje i ubrzava dugotrajni zadatak raspoređivanja nekoliko stranica na jednom listu.

AccurioPro Flux Essential

AccurioPro Flux Essential

Opcije sistema AccurioPro Flux Essential


  • Flux raster uređivač
    Ovaj napredni uređivač omogućava uređivanje dokumenata na slikovnoj/rasterskoj osnovi. Omogućava uobičajene operacije za uređivanje slika (npr. uklanjanje mrlja, poravnavanje, kist, brisanje, linija, ispunjavanje) za jednu ili više stranica.


Kakve koristi vaše poduzeće može očekivati od uvođenja združenih Make-Ready rješenja kompanije Konica Minolta?


  • SMANJITE GUBLJENJE VREMENA: Ne trošite vrijeme na ponavljajuće zadatke koje obično zahtijeva postavljanje sličnih poslova štampanja. Manuelno obavljanje tog posla iziskuje puno vremena, nije podesno i generira nepotrebne troškove jer zahtijeva dodatnu radnu snagu;
  • ORGANIZIRAJTE RAD: Rasporedite produkciju štampe na najefikasniji i najjeftiniji način, uz korištenje najprikladnijeg izlaznog uređaja za produkciju svakog zadatka. Razdvajanje zadataka u odvojene kolor i crno-bijele štampane materijale često predstavlja troškovno najefikasniji pristup;
  • NAJBOLJI SOFTVER U BRANŠI: Profesionalne softverske aplikacije odgovaraju na zahtjeve od klijenata za kasnim promjenama od klijenata tako da reagirate uz maksimalnu fleksibilnost i odgovarate čak i na najkraće rokkove za isporuku;
  • OSTAVITE TO ZA POSLJEDNJI TRENUTAK: Profesionalni Make-Ready softver za pripremanje i podešavanje prese za štampanje omogućava vam da u posljednjem trenutku vršite izmjene u postavkama zadatka štampanja samo nekoliko trenutaka prije slanja zadatka u proizvodnju. Uz odgovarajuću Make-Ready aplikaciju možete umetati listove kartice, brisati stranice ili dodavati detalje o obradi za složene poslove, kao što su završna obrada brošura, impozicija, razdvajanje boja ili oznake za obrezivanje neposredno prije štampanja;
  • PRIKAZ SVIH PROMJENA: Pregled u stvarnom vremenu vam omogućava da odmah vidite sve izmjene načinjene u zadatku, što vam štedi dragocjeno vrijeme zato što više ne morate praviti uzorke štampanog materijala;
  • UVRSTITE PREDLOŠKE U PROIZVODNI PROCES: Predlošci za impoziciju koji se koriste u profesionalnom Make-Ready softveru omogućavaju vam da unaprijedite ukupnu produktivnost;
  • FUNKCIJA RAZDVAJANJA BOJA: Razdvajanje boja povećava vašu profitabilnost, dok mogućnosti kasnog uređivanja poslova skraćuju vrijeme reakcije i maksimiziraju fleksibilnost.

Preuzmite brošuru o proizvodu odmah kako biste imali sve informacije pri ruci.

AccurioPro Flux Essential brošura

Kontaktirajte nas

Kontaktirajte nas

Obrazac

Da, želim primati informacije preko:

za trenutne proizvode i usluge Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH i za ostale pridružene kompanije unutar grupacije, kreirane za naše lično interesovanje. Vaši podaci će biti procesuirani u skladu s našom politikom privatnosti.

Tekstna polja sa slovima * su obavezna!

Note - your current cookie settings will exclude you from receiving promotional updates via email! To allow those updates, update your cookie settings